Miquel Sàmper i Rodríguez, nou Diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona va publicar el passat dia 19 l'Anunci en virtut del qual s'acorda DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a Diputat delegat de Turisme (Àrea de Desenvolupament Econòmic Local),  disposat per Decrets del President núm. 6776/18 i 7048/18 de 3 i 9 de juliol i publicats  en el BOPB el 6 i l’11 de juliol de 2018, respectivament.

En aquest sentit, es va procedir a NOMENAR l’Il·lm. Miquel Sàmper i Rodríguez, com a Diputat delegat de  Turisme (Àrea de Desenvolupament Econòmic Local), amb efectes del dia 17 de  setembre de 2018 i amb les atribucions disposades per Decrets del President núm.  6776/18 i 7048/18 de 3 i 9 de juliol i publicats en el BOPB el 6 i l’11 de juliol de 2018,  respectivament.

Samper, abans de ser nomenat candidat a l'alcaldia de Terrassa era el Degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa, el President del Consell de l'Advocacia Catalana i l'adjunt a la presidència del Consell General de l'Advocacia Espanyola.

Des de la FIHRT li desitgem una bona feina i molts èxits en aquesta nova etapa.