Quins compromisos tenim?

• Atenció telefònica constant, immediata i il·limitada pel que convingui.
• Trobar-se única i exclusivament al servei dels socis.
• Defensar-vos i representar-vos davant qualsevol Administració.
• Informar i posar-vos al dia els canvis normatius.
• Establir convenis de col·laboració amb altres entitats i empreses.
• Col·laborar amb els socis en l’organització d’esdeveniments.
• Els honoraris dels professionals independents que necessiti un soci, van a càrrec del soci que ho ha sol·licitat.

Promoció del establiments socis.

• Promoure els establiments associats.
• Edició i publicació puntuals de les dades i contacte dels nostres associats, dirigida al públic en general i presents en
oficines d’informació, fires i punts de màxima concurrència.
• Creació d’un Web i app amb informació general d l’associació i dels associats.
• Presencia activa a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram...)

Formació:

• Organitzarem i us oferirem i cursos privats. Manipulador d’aliments orientat a l’hostaleria.
• Organitzarem i us oferirem cursos subvencionats. Cursos adients d’aprenentatge i reciclatge.
• Entitat col·laboradora de la Fundació Tripartida. Gestionarem la formació als treballadors de la seva empresa, realitzant i adaptant cursos que responguin a les seves necessitats formatives tant per adquirir nous coneixements com per al reciclatge dels seus treballadors. Cada empresa podrà utilitzar el seu crèdit de formació per formar al nombre de treballadors de la seva plantilla que consideri oportú, tenint en compte el crèdit assignat.

Divulgació normativa vigent:

• Distribució dels rètols obligatoris als establiments.
• Plaques d’informació als clients a preus competitius.
• Informar i resoldre dubtes de qualsevol tipus.
• Terrasses.
• Horaris.
• Simulacions d’inspecció.
• Implantació de programes obligatoris.
       o Implantació de prevenció de riscos laborals.
       o Implantació de programes APPCC.
       o Implantació programes legionel·losi.
       o Implantació llei protecció de dades.

Portal d’ofertes:

• Us podrem informar de lloguers, ventes i traspassos d’establiments.
• Us podrem informar de persones que busquen feina.
• Canalitzarem les ofertes de productes o serveis que ens arribin.

Assessoria:

• Fiscal.
• Jurídica (especifica d’hostaleria i genèrica, lloguers, traspassos....).
• Laboral.
      o Distribució de les taules salarials.
• Tècnica.
• Liquidació de dretsderivats de Propietat Intelectual i d’autor.
• Campanyes de promoció exclusiva.
• Seguretat Alimentària.
• Horaris.
• Terrasses.
• Creació i reforma d’establiments.
• Legalització d’activitats i projectes.
• Informació sobre al·lèrgens.
• Prevenció de riscos laborals.
• Protecció de dades.

Treballarem per a que obtingueu descomptes exclusius en:

• Entitats gestores de drets d’autor: SGAE, AGEDI, AIE, etc.
• Servei de prevenció de riscos laborals.
• Implantació protecció de dades, LOPD i LSSC.

Els socis tindran assessors i preus exclusius en tots el àmbits:

• Projectes de reforma i/o creació d’establiments.
• Extintors.
• Equipaments de cuina.
• Equipaments de sala.
• Maquines recreatives.
• Assegurances
• Reparacions
• Control de plagues.
• Recollida d’olis usats.
• Equips de so i imatge de gran format per a esdeveniments.
• Carpes gran format.
• Aprovisionaments en general.
• Copisteria.
• Insonoritzacions.
• Organització d’esdeveniments i fires.

Tenim el suport de:

•Campus de l’alimentació (Universitat de Barcelona).

•Cuina Catalana.

Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica.

 

Estem adherits a:

• Catalunya, Regió Europea de la Gastronomia 2016.

Som membres de ple dret de:

• FEDERACIO INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ, FIHR
• PIMEC