Qui som

L’Associació d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme del Moianès i d’Osona, és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i que es regeix per uns estatuts dipositats en data 21 de desembre del 2015 al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb resolució del dia 1 de febrer del 2016.

Qui ens representa?

L’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència són els òrgans de govern de l’associació que exerceixen la representació, la gestió i l’administració de l’entitat. Les persones que regeixen l’associació s’elegeixen mitjançant sufragi lliure, directe i secret.
Els càrrecs no poden ser remunerats.
Treballarà per unes bones relacions i cooperació amb altres col·lectius i entitats tant comarcals com provincials.

Qui us atendrà?

El personal que us atendrà serà altament qualificat i amb experiència.
Ens desplacem a casa vostra, sempre que sigui necessari.
Sempre que sigui possible, la via de comunicació serà el correu electrònic.

Política de transparència:

• L’article 41 del estatuts de la nostra associació diu: “Els afiliats poden conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació de l’associació relativa a la seva situació econòmica, amb una sol·licitud prèvia i adreçada al tresorer”.
• Els estatuts de l’associació, son públics i estan a la vostra disposició.

Política de Turisme Responsable:

Descarregar declaració