Jornada sobre el Reglament Europeu de Protecció de Dades a CREACCIO

A partir del 25 de maig entra en vigor el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

El partner de la #FIHRT i de l'AEHT, AISLOPD/WINDAT, va presentar aquest passat dijous, a la seu de CREACCIO, una Jornada sobre el nou Reglament (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016) que preveu harmonitzar, a nivell de tots els estats europeus, la normativa de protecció de dades, establint noves directrius i obligacions respecte a la normativa anterior.

La Jornada va se conduÏda per Jordi Ventura, CEO de Windat/Aislopd i Laura Serra, Tècnica de Windat/Aislopd, i va comptar amb la presència de pràcticament una vintena d'Associats.

Què inclou la nova normativa?

  1. Consentiment inequívoc, explícit i verificable de les dades personals.

Una de les novetats que inclou el nou reglament és el consentiment inequívoc que hem d’obtenir del tractament de dades de cadascuna de les persones implicades. Aquest consentiment no pot ser deduït del silenci o inacció del propietari de les dades.

Les empreses han de revisar els procediments pels quals s’obté i registra el degut consentiment explícit, perquè en cas contrari, no es podrà fer ús de les dades ni s’aplicaran a la nova legislació europea,

Així mateix, el consentiment haurà de ser verificable, i les empreses demostrar el consentiment per part de l’interessat, en qualsevol moment en què se li demani.

Els tractaments iniciats amb anterioritat a l’inici de l’aplicació del RGPD sobre la base del consentiment seguiran sent legítims sempre que aquest consentiment s’hagués prestat de la manera en què preveu la mateixa normativa de RGPD, mitjançant acord o acció afirmativa corresponent.

  1. La normativa afecta a acords amb col·laboradors externs a les empreses.

El nou reglament afecta, de la mateixa manera, a aquells acords signats entre les empreses i els seus col·laboradors, en què participen dades personals de la pròpia empresa o de l’entitat col·laboradora.

S’hauran de revisar tots els procediments perquè constin explícitament els acords de protecció de dades per les dues parts.

L’incompliment d’algun dels punts de la nova normativa pot suposar sancions per al teu negoci de fins a 20 Milions d’euros o el 4% de la facturació.