El poblament de truita a la riera Major, a l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, en risc per la sequera

L’estudi de seguiment de poblament de peixos i macroinvertebrats aquàtics de la riera Major (conca del riu Ter), a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, posa de manifest un empitjorament de molts dels paràmetres fisicoquímics i biològics avaluats des del 2021, uns resultats que podrien estar relacionats amb la sequera. El treball de seguiment el realitza des del 2018 el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM-UVic-UCC), en el marc d’un conveni amb la Diputació de Barcelona.

El poblament de peixos als dos trams avaluats està format per tres espècies: la truita comuna (Salmo trutta), amb una presència gairebé testimonial; el barb de muntanya (Barbus meridionalis) que ha anat estabilitzant les seves poblacions; i el veró o barb roig (Phoxinus sp), d’origen forani i invasor, que es consolida com a espècie majoritària en detriment de les altres dues. 

La situació actual dels peixos de la riera Major podria tenir diverses causes, com la reducció dels cabals i l’augment de la temperatura de l’aigua els darrers dos anys, que ha superat els valors límits per a la supervivència de la truita (22ºC), com a mínim durant set o vuit setmanes, segons els estudis fets pel CERM, el seguiment realitzat per part dels guardes de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona i les dades obtingudes de l’estació de mesura de cabal i temperatura instal·lada en un punt de la riera Major per iniciativa d'aquest Espai Natural. D’altra banda, no s’ha de descartar l’impacte encara present de l’aiguat del 2020, les modificacions de l’hàbitat per l’augment del sauló i la reducció de les gorgues. A més a més, des del 2022 s’observa una disminució de la condició física mitjana de totes tres espècies, sobretot de truites, que podria ser degut a l’augment dels abocaments orgànics al llarg de la riera.

La mala connectivitat ecològica de la riera per als peixos, deguda a la presència de diverses rescloses, continua essent una pressió important, tot i que s’estan iniciant accions de permeabilització de les rescloses. Aquests obstacles són un problema sobretot per a la truita, que és incapaç d’anar aigua amunt per fresar a la tardor-hivern i per refugiar-se els mesos més càlids.

Per altra banda, cal també seguir avaluant l’increment d’abocaments i el seu impacte al conjunt del poblament de peixos i invertebrats aquàtics.

 

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 6 “Aigua neta i sanejament” i número 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.