PIMEC i la Diputació de Barcelona ajuden 245 pimes i persones autònomes de la Catalunya Central a digitalitzar-se sense costos

La comissió de seguiment de l’Oficina Accelera Pime Rural de la Província de Barcelona presenta els resultats de 2023, els quals indiquen que s’han realitzat més de 372 diagnosis de maduresa digital i més de 389 assessoraments personalitzats

Manresa, 10 de gener del 2024. PIMEC i la Diputació de Barcelona, amb el suport de Red.es, han ajudat a més de 800 pimes i persones autònomes a digitalitzar-se sense costos empresarials. D’aquestes, 245 pertanyen a la Catalunya Central, les quals suposen el 30,4% del total d’empreses ateses. A més, les pimes d’aquest territori també suposen el 29,3% del total de diagnosis de maduresa digital realitzades dins aquest projecte. Ho han fet a través d’un assessorament tecnològic personalitzat a partir d’un diagnòstic digital del negoci, dins el projecte impulsat per les Oficines Accelera Pime Rural (OAP), actualment amb 49 antenes, en el qual les empreses poden accedir a eines i recursos per a la digitalització i gestió dels tràmits vinculats al Kit Digital.

La comissió de seguiment de l’OAP a la Província de Barcelona ha presentat recentment els resultats de 2023, amb xifres fins al 30 de novembre, els quals indiquen que les empreses ateses pertanyen a 164 municipis diferents, dels quals 131 tenen menys de 20.000 habitants.

En relació amb el tipus d’usuari, el 48% són pimes i el 52% persones autònomes. D’aquests, el 33% són professionals autònoms sense treballadors l’11% són persones emprenedores, el 41% empreses de menys de 10 treballadors i treballadores, el 12% empreses fins a 49 persones treballadores, el 2% empreses amb equips conformats entre 50 i 250 persones i l’1% són empreses amb més de 250 treballadors i treballadores. Així mateix, el 50% d’aquests usuaris tenen una antiguitat empresarial de més de 10 anys, el 16% entre 5 i 10 anys, i el 34% menys de 5 anys.

Sobre els diferents sectors d’activitat econòmica, l’11,7% dels usuaris pertanyen al comerç, el 8,3% a activitats professionals i tècniques, el 8,4% a la indústria, el 5,3% a l’hostaleria, el 7,1% al sector comunicatiu, el 5,2% a activitats artístiques i creatives, el 3,3% a la sanitat i els serveis socials, el 3,8% a l’educació, el 4,1% a l’agricultura, el 4% a la construcció, el 2% a finances i assegurances, el 2,1% a activitats administratives, el 15,6% a activitats d’actuacions genèriques i el 13,8% a altres serveis. D’altra banda, aquestes empreses compten amb una facturació de menys de 8 milions d’euros (el 88%), entre 8 i 10 milions (el 3%), i més de 10 milions (el 9%).