21è Curs de Manipulador d'Aliments

Una nova edició del Curs de Manipulador d'Aliments es presenta aquest primer trimestre de 2023

L'Associació ha programat per al proper 26 d'abril, un nou Curs de Manipulador d'Aliments, de dues hores de durada, de 17h a 19h, gratuït per als socis i els seus col.laboradors.

La Jornada tindrà lloc a la Sala Coll i Bardolet de l'Edifici "El Sucre"lloc habitual de celebració d'aquestes Jornades.

Per a més informació info@aehtosona.cat 

Es consideren manipuladors d'aliments totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei.

Els manipuladors d'aliments hauran de:


- complir les normes d'higiene pel que fa a actituds, hàbits i comportament.
- conèixer i complir les instruccions de treball establertes per l'empresa per a garantir la seguretat i salubritat dels aliments.
- mantenir un grau elevat d'higiene personal, portar una vestimenta neta i d'ús exclusiu i utilitzar, quan procedeixi, roba protectora cobrecap i calçat adequat.

Així mateix, es regulen les condicions per a l'exercici de les activitats de formació en matèria d'higiene alimentària que es desenvolupen a Catalunya, per part d'entitats autoritzades (en vigor a partir de l'1 de setembre de 2001).

S'entén per entitats de formació de manipuladors d'aliments: empreses, associacions empresarials i altres entitats, de caràcter públic o privat, dedicades a dissenyar i impartir programes de formació en matèria d'higiene alimentària.

Els programes de formació en matèria d'higiene alimentària estan integrats pel conjunt d'accions formatives adreçades als manipuladors d'aliments que tendeixen a assegurar el nivell de coneixements adequat en relació amb els requisits d'higiene, els diferents agents i factors que poden contaminar i/o alterar els aliments i les repercussions de les seves actituds i comportaments en la salubritat dels aliments, per tal de garantir que executen pràctiques segures i correctes.

El document conegut com a carnet de manipulador d'aliments ja no és vigent ni obligatori. Aquest requisit administratiu va ser suprimit l'any 2000 i des d'aleshores són les empreses alimentàries les que han de vetllar pel manteniment de les normes d'higiene i han de garantir que el seu personal rebi la formació suficient i les instruccions necessàries. 

No obstant això, continua sent indispensable una bona formació en higiene i innocuïtat dels aliments. Els establiments alimentaris han de disposar d'un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària. Aquest pla és un dels prerequisits que ha de desenvolupar l'establiment dintre del seu sistema d'autocontrols.