Monistrol de Calders es dota d'un mapa de patrimoni amb 311 elements

Monistrol de Calders disposa des d'ara d'un Mapa de Patrimoni Cultural en què s'han inventariat 311 elements, dels quals el 71,94% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), el 17,42% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), el 0,97% documental (fons documentals i d'imatges), l'1,61% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i el 8,06% natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars). 

La realització d'aquest mapa, elaborat per la Diputació, té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural del municipi i la seva valoració, que permet així l'establiment de mesures per a la seva protecció i conservació, així com la planificació de la seva rendibilització social. És una feina oberta, en la qual es poden introduir elements en qualsevol moment.