L'Associació organitza el proper 26 de setembre un nou Curs de Manipulador d'Aliments, gratuït per als associats

L'Associació  és conscient de l’augment en les últimes dècades de la creixent preocupació de la població per la higiene i la seguretat dels aliments així com de la demanda dels consumidors per  que se’ls garanteixi que els productes alimentaris que adquireixen, els menús que ingereixen en restaurants i altres establiments de cátering, siguin segurs, nutritius i salubres, i que la tecnologia utilitzada en la seva elaboració compleixi les normes mínimes de qualitat.

Les autoritats sanitàries són exigents també en aquest àmbit i  exigeixen, en els continus controls de qualitat sanitària i alimentària, a les empreses la formació adequada de les persones que manipulen aliments. Així mateix exigeixen aquesta formació a qualsevol empresa que pretengui establir-se de nou.

D'aquí la preocupació de l'Associació, en dotar els seus socis dels coneixements i la pràctica necessària en la matèria.

En finalitzar el curs  l’alumne haurà adquirit els coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar  un correcte comportament i les tècniques adequades d’higiene i sanitat alimentària en manipulació d’aliments, per impedir la seva contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries en aquelles especialitats on el seu exercici professional ho requereixi.