L'Agència Catalana de l'Aigua impulsa la restitució de l'entorn fluvial del riu Ter a Torelló

S’ha posat a licitació, per un import de 32.500 euros, la redacció del projecte destinat a millorar la connectivitat d’aquest sector

 Es poden presentar ofertes fins el 7 d’agost i, un cop adjudicat el contracte, es disposarà d’un termini de sis mesos per a dur a terme la redacció del projecte

 L’actual planificació hidrològica catalana (període 2016-21) té previst destinar més de sis milions d’euros per a millorar la connectivitat fluvial i restaurar riberes

 
Zona on es duran a terme les actuacions.

 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha posat a licitació la redacció del projecte per adequar i restituir l’entorn fluvial del riu Ter al seu pas per Torelló, a la comarca d’Osona. Concretament, s’hauran de definir les mesures encaminades a enderrocar la resclosa de Matabosch, amb una alçada d’1,8 metres i una amplada de 45 metres, per garantir la connectivitat fluvial d’aquest tram del riu Ter.

 

El pressupost de licitació es de 32.500 euros i es podran presentar ofertes fins el 7 d’agost. Un cop s’hagin rebut les ofertes i s’adjudiqui el contracte, es disposarà d’un termini de sis mesos per dur a terme la redacció del projecte.

 
La planificació hidrològica vigent (període 2016-2021) preveu una sèrie de millores a les conques dels rius Llobregat, Besòs, Francolí, Gaià, Cardener, Tordera, Fluvià, Muga i Ter, entre d’altres. Aquestes mesures també contribueixen al compliment dels requeriments i compromisos establerts en el Pla de gestió per a la recuperació de l’anguila europea a Catalunya, que deriva de l’aplicació del Reglament 1100/2007 de la Comissió Europea.
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) té previst destinar més de sis milions d’euros per a restaurar la vegetació de ribera i la morfologia de rius i rieres, així com millorar la connectivitat fluvial i la mobilitat dels peixos en els rius catalans.