Assemblea General de l'ASSOCIACIO D'EMPRESARIS D'HOSTALERIA I TURISME DEL MOIANÈS I D'OSONA

El passat dimecres, 21 de març, va tenir lloc a CREACCIÓ, la Segona Assemblea General de l'ASSOCIACIO D'EMPRESARIS D'HOSTALERIA I TURISME DEL MOIANÈS I D'OSONA, que va comptar amb la presència de la totalitat de la Junta Directiva, encapçalada pel President de l'Entitat, Josep Maria Rierola, i amb la coordinació del Gerent de l'Associació, Antoni Dinarès.

Durant l'Acte, que va iniciar-se en segona convocatòria, el Gerent de l'Associació va anar presentant als assistents totes i cadascuna de les actuacions dutes a terme durant l'any 2017, amb un examen pormenoritzat de la situació econòmica de l'Entitat.

Elas assistents van aprovar per unanimitat els Comptes de l'Associació, i van aprovar la gestió duta a terme durant l'exercici 2017 tant pel President i la seva Junta Directiva, com pel Gerent.