Empresa i Treball reuneix agents econòmics, socials i ens locals de la Catalunya central per avançar en el nou model de concertació territorial impulsat pel SOC

El nou model descentralitza les polítiques actives d’ocupació per adaptar-les a cada territori i millorar-ne l’eficàcia

El Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i conjuntament amb els agents socials, econòmics i ens locals de la Catalunya central, ha constituït aquest matí el Consell territorial d’ocupació. Aquest és un dels organismes previstos a l’acord de concertació que el Departament d’Empresa i Treball ha impulsat per tal de desplegar estratègies adaptades a les característiques de cada territori.

Les claus del nou model de concertació territorial les ha exposat aquest matí el secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet, en l’acte de constitució del Consell territorial de la Catalunya central acompanyat del director del SOC, Juan José Torres i López, i la directora dels serveis territorials d’Empresa i Treball, Teresa Clotet i Masana. A l’acte han assistit una quarantena de representants dels agents socials, econòmics i ens locals que integraran, amb el SOC i altres departaments de la Generalitat, el Consell territorial. L’objectiu d’aquest organisme és debatre, impulsar, coordinar i desenvolupar conjuntament polítiques d’ocupació adaptades a les necessitats de cada zona.

L’acord per impulsar les polítiques actives d’ocupació mitjançant la concertació territorial suposa un canvi en el model atès que, a partir d’ara, seran les entitats del territori les que concertaran i lideraran les estratègies ocupacionals respectives, que hauran de ser reconegudes i validades pel SOC. Així,les persones disposaran d’unes polítiques actives d’ocupació més ajustades a les seves necessitats i també a les demandes de les empreses locals. I, alhora,les empreses disposaran de manera més àgil dels perfils professionals que requereixen per poder cobrir els llocs de treball que necessiten.

El secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet, ha assegurat que amb la constitució del Consell d’ocupació ”fem un pas de gegant en la transformació de les polítiques d’ocupació perquè es facin de baix cap a dalt i no de manera centralitzada. És un canvi necessari per ajudar les persones treballadores i les empreses del territori, des del territori.”. El director del SOC, Juan José Torres i López, ha destacat que el nou model “és pioner a l’Estat i permetrà a cada territori definir les seves pròpies estratègies d’ocupació i finançar-les a 4 anys per garantir-ne l’estabilitat”.

Àmbit territorial i desplegament

L'àmbit territorial de referència de la concertació és la comarca tot i que també es pot aplicar en municipis de més de 50.000 habitants o en àmbits diferents del comarcal, sempre que se'n justifiqui la realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

L’estratègia territorial haurà de ser impulsada per una administració local, que la treballarà conjuntament amb un sistema de co-governança amb els agents econòmics i socials i el sector privat del seu territori. L’estratègia haurà de serpresentada davant del SOC perquè sigui reconeguda i caldrà acompanyar-la d’un pla estratègic amb una diagnosi, planificació consensuades i els serveis i programes ocupacionals que es portaran a terme.

Les estratègies territorials seran finançades mitjançant un conveni que haurà de ser aprovat pel Consell de Direcció del SOC i que inclourà tots els serveis ocupacionals que es podran dur a terme: orientació professional, gestió de la col·locació, qualificació professional, foment de l’ocupació, atenció a les empreses, promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació, foment de l’emprenedoria, i mobilitat geogràfica.