Èxit d'assistents al Curs de Manipulador d'Aliments organitzat per l'Associació

Ahir va tenir lloc a CREACCIÓ (Vic) el quart Curs de Manipulador que enguany ha organitza l'AEHT per als seus socis i col.laboradors

El Curs era de caràcter gratuït pels socis de l'AEHT

Prop de quaranta participants, representants de 14 establiments associats, s'han apropat a l'Edifici CREACCIÓ de Vic, per pendre part al Curs presencial de Manipulador d'Aliments que s'ha perllongat per espai de dues hores.

El Curs ha estat dirigit per un Veterinari col.legiat adscrit a  l'Agència Catalana de la Salut.

Recordem que es considera manipulador d'aliments tota persona que, per la seva activitat laboral, té un contacte directe amb els aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació, venda, subministrament i servei de productes alimentaris. 

 Els professionals de restaurants, bars, menjadors escolars, carnisseries, peixateries, forns de pa, grans superfícies... estan obligats a rebre formació com a manipuladors en qüestions d'higiene alimentària.

En aquests cursos es pretén aconseguir que el personal treballador del sector alimentari adquireixi una educació sanitària correcta i uns adequats hàbits d'higiene dels aliments, així com conscienciar els alumnes de la importància de fomentar la salut del consumidor.

L'empresa: responsable de la formació dels seus manipuladors

Les empreses que tinguin treballadors que, per la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb aliments durant la seva preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei, han de proveir-los de formació continuada i periòdica en matèria d'higiene alimentària per garantir la seguretat i la higiene alimentària de tot aquest procés. La normativa que regeix la manipulació d'aliments és el reglament CE 852/2004 i el Reial Decret 109/2010.

La legislació parteix del fet que la responsabilitat que el personal manipulador d’aliments estigui  format adequadament recau en els titulars dels establiments. Per tant, ja no existeix ni el "carnet de manipuladors” ni les empreses acreditades per fer formació.

Objectius i programa del curs de manipulació d'aliments

El curs de manipulació d'aliments  té com a objectiu formar als manipuladors d'aliments sobre les normes de seguretat alimentària, segons legislació vigent.

  •  Introducció (importància de la seguretat alimentària i normativa relacionada amb el sector)
  •  Riscos per a la salut derivats del consum d'aliments (perills, malalties i les seves causes, principals microorganismes productors de toxiinfeccions alimentàries, factors que afecten el creixement bacterià, la contaminació creuada, les toxiinfeccions alimentàries i al·lèrgies alimentàries)
  •  Bones pràctiques en la manipulació (procés -almacenaje, emmagatzematge refrigerat i congelat, preparació i manipulació, cocció, refredament, regeneració, servei, residus, mostres testimoni- i higiene personal)
  •  Els prerequisits del sistema APPCC

Durant aquest any, l'AEHT ja ha prescrit formació en Higiene alimentària a més de 250 persones, associats o col.laboradors d'aquests, i en tot moment, amb caràcter gratuït.

Finalitzada l'activitat, l'AEHT Osona-Moianès ha lliurat als assistents, un Certificat d'Aprofitament.