Empresa i Treball obre demà, 6 d'abril, el tràmit per demanar la nova línia d'ajuts per al sector de la restauració, dotada amb 40 milions d'euros

Poden demanar aquest ajut les autònomes, autònoms i empreses que presten activitats de restauració, com bars, restaurants i cafeteries, inclosos els establiments situats en centres comercials o mercats municipals

Els imports seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de persones treballadores

El tràmit telemàtic per demanar l’ajut s’obre demà, 6 d’abril, a les 9 hores, i finalitzarà el proper dimarts, 3 de maig a les 14 hores, o fins que s’exhaureixi el pressupost


El Departament d’Empresa i Treball obre demà, 6 d’abril, el tràmit telemàtic per demanar el nou ajut adreçat específicament al sector de la restauració, afectat per les restriccions sanitàries decretades del 24 de desembre al 27 de gener.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la convocatòria d’aquesta línia, dotada amb 40 milions d’euros, que s’articula a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

Poden acollir-s’hi autònomes, autònoms i empreses que presten activitats de restauració, com bars, restaurants i cafeteries, inclosos els situats dins d'establiments col·lectius com centres comercials o mercats municipals.

Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de persones treballadores: 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 persones treballadores); 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 persones treballadores); i 15.000 euros per a empreses amb 50 persones treballadores o més.

El tràmit telemàtic per demanar l’ajut s’obre demà, 6 d’abril, a les 9 hores, i finalitzarà el proper dimarts, 3 de maig a les 14 hores, o fins que s’exhaureixi el pressupost.

Les sol·licituds s’ha de presentar temàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement.

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.  

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats procedents de qualsevol administració, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.