La Diputació de Barcelona fa arribar la fibra òptica a municipis de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat a través de la Xarxa de Carreteres Locals

A finals d’aquest mes d’abril s’iniciaran les obres per fer arribar la fibra òptica a nou municipis d’aquestes comarques amb 40 km de canalitzacions subterrànies que beneficiarà a 33.570 persones potencials amb una inversió per aquestes tres comarques de 3,21 M€.

La Diputació de Barcelona iniciarà, aquest mes d’abril, les obres per fer arribar el desplegament de la fibra òptica a sis municipis de la comarca de l’Alt Penedès, com son Font-rubí, les Cabanyes, Sant Llorenç d’Hortons, Santa Fe del Penedès, Torrelavit i Vilobí del Penedès; dos municipis del Garraf, com son Sitges i Sant Pere de Ribes, i una del Baix Llobregat com és Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, a través de la construcció de 40 Km de canalitzacions en carreteres de la Xarxa Local i estaran acabades a finals d’aquest any 2018, amb una inversió de 3,21 M€.

Per comarques, a l’Alt Penedès es cablejaran 20,9 Km de carreteres amb una inversió de 1,67 M€ per una població potencial de 7.794 habitants; al Garraf, es realitzaran 6,4 Km amb una inversió de 359.000 euros i al Baix Llobregat 12,7 km amb una inversió de 1,185 M€.

Aquestes obres donaran accés a connexions de banda ampla a un total de 33.570 habitants potencials d’aquestes comarques, i l’actuació forma part d’una de les accions prioritàries del Pla de mandat 2016-2017 de promoure que qualsevol persona dins el territori de la demarcació de Barcelona tingui accés a serveis de banda ampla competitiva i de qualitat, en línia amb l’agenda digital europea.

 El pressupost de licitació d’aquesta actuació és de 428.999,93 euros. Així ho han anunciat el diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, Joan Carles García Cañizares, i el d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, durant l’acte presentació del projecte als alcaldes d’aquestes comarques celebrat aquest dilluns al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 

        

Inversió al conjunt de la demarcació

A l’àmbit de tota la demarcació, les obres impulsades per la Diputació de Barcelona permetran fer arribar el desplegament de la fibra òptica a 55 municipis i 178.540 habitants potencials de la demarcació. El pressupost total de licitació d’aquesta actuació és de 18.899.161,33 €.

El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona té la voluntat de promoure que qualsevol persona tingui accés als serveis de banda ampla treballant, alhora, per mantenir l’equilibri territorial de la demarcació. La inversió anunciada per la Diputació de Barcelona permetrà assumir els costos de construcció de la infraestructura necessària per tal que es pugui desplegar la fibra òptica a través d’un total de 252 km de carreteres, de titularitat pròpia.

El projecte es començarà a realitzar a partir d’aquest mes d’abril a les zones de la demarcació on actualment no hi ha cap xarxa d’accés a la fibra òptica o només n’hi ha una, però s’hi pot actuar per millorar la competitivitat.

Per fer-ho possible s’aprofitaran els projectes que ja es tenien planejats, com a obra ordinària inclosa en la conservació i la millora de la seguretat en les carreteres, i s’incorporarà dins de la de cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica.

A la xarxa de transport soterrada, es proposa una secció de 4 tri-tubs de 20 mm i comptaria amb arquetes als extrems, als nuclis de població i als polígons. El projecte s’ha fet de forma coordinada amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) i l’acord permetrà a la corporació reservar conductes per al seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d’autoprestació sobre les carreteres.

Soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més de ser respectuós amb el medi ambient i les persones presenta un risc d’obsolescència  molt baix en la propera dècada.

Podeu veure i descarregar el vídeo aquí.