La futura llei de l'alcohol multarà els pares dels menors que beguin

L'informe que estableix les bases de la futura Llei contra el consum d'alcohol en menors, validat la passada setmana en el Senat i en espera de la seva aprovació per la Comissió Mixta Congrés-Senat per a l'Estudi del Problema de les Drogues, inclou que se sancioni els pares dels menors que beguin, i, en cas de reincidència greu, si es demostra una actitud negligent dels pares, s'aplicaria la normativa existent en l'ordenació jurídica per a la protecció del menor.

Així mateix, proposa prohibir la venda i el consum de begudes alcohòliques en la via pública (botellot) tret de terrasses o àrees autoritzades i unificar criteris; revisar els impostos especials de totes les begudes i establir-los en relació amb la quantitat d'alcohol pur que conté cada una d'elles; i limitar la publicitat, promoció i patrocini en la via pública establint un perímetre entorn dels voltants de llocs destinats a menors o freqüentats habitualment per ells.

Mesures més dures

A més, endureix les mesures contra qualsevol tipus de local o comerç que venguin o subministrin alcohol a menors de manera reiterada, arribant a ser fins i tot clausurat.

L'informe, que part que "les últimes dades de consum d'alcohol per menors són preocupants", mostra com a "objectiu primordial" retardar l'edat d'inici en el consum fins als 18 anys i incrementar la percepció social del risc de l'esmentat consum.

No obstant això, l'informe mostra mancada d'acord entre els expertspel que fa a l'eficàcia d'una llei de menors sense alcohol, es mostra "escèptics" ja que ja existeixen legislacions autonòmiques i ordenances locals que regulen les qüestions fonamentals "i, tanmateix, el seu impacte no ha estat l'esperat". També afirma que "qualsevol mesura a desenvolupar ha de comptar amb uns nivells adequats de coordinació entre els àmbits educatius, familiars, sanitaris, socials i de qualsevol altre àmbit que pogués ser necessari". Això implica "sensibilitzar" tota la societat sobre els riscos del consum d'alcohol per part dels menors i disminuir la tolerància al consum en aquesta etapa vital per al desenvolupament de la persona amb mesures destinades a incrementar la percepció de risc i disminuir la tolerància social davant el seu consum.

Proposa de crear un observatori

Crear un Observatori de menors i alcohol amb participació de tots els agents implicats que estiguin cridats a formar part de la solució, al si de l'Observatori Nacional de Drogues i Addiccions.

Per a això, es prioritzar incloure en el Pla Nacional sobre Droguesactuacions específiques "sobre els menors i l'alcohol"; i ampliar, en l'àmbit judicial equips psicosocials als jutjats de família i menors i en jutjats de guàrdia, perquè tinguin la suficient capacitat d'afrontar la mediació civil i penal.