L'afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un +0,03% respecte al desembre de 2016

Tenint en compte les dades relatives a l’afiliació al Règim Especial de Treballadors Autònoms del Servei Públic d’Ocupació Estatal:

  • Autònoms PIMEC valora positivament el manteniment en el creixement interanual de l’afiliació neta produït el mes de desembre. Les disminucions en el ritme de les altes produïdes als mesos d’octubre, novembre i desembre són el contrapunt a un any 2017 en què Catalunya ha estat una de les CCAA més dinàmiques de l’economia espanyola.
  • Per províncies, al desembre es mantenen els descensos relatius a Lleida i Tarragona, que contrasten amb importants creixements a Barcelona i Girona, essent el creixement en aquesta darrera província el doble de la mitjana espanyola.
  • L’organització considera que les perspectives per a l’any 2018 són positives, en línia amb les previsions per a l’economia i les empreses en general, i amb el factor positiu afegit del previsible impacte de la entrada en vigor de les mesures de reforma de la llei d’autònoms. Millores com l’ampliació de la tarifa plana, les millores en deduccions de despeses (encara per concretar el seu abast real), o la major flexibilitat en les altes i baixes i en la variació en les bases de cotització, per exemple, probablement tindran un impacte positiu en l’afiliació mitjana durant aquest any.
 

Catalunya

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Espanya

Nombre d'afiliats

545.950

391.745

61.576

39.331

53.298

3.200.314

Variació interanual (%)

0,03%

0,21%

0,57%

-0,96%

-1,14%

0,28%

Variació interanual (nombre)

178

827

348

-383

-614

9.023

Variació intermensual (%)

-0,12%

-0,11%

-0,24%

0,17%

-0,29%

-0,17%

Variació intermensual (nombre)

-667

-432

-146

67

-156

-5.555

Altes respecte el mes anterior

8.155

6.100

887

524

644

43.563

Baixes respecte el mes anterior

8.822

6.532

1.033

457

800

49.118