El dret a la intimitat dels treballadors vs. les càmeres de vigilància

Col·lisió entre el dret fonamental a la intimitat dels treballadors i la potestat empresarial d'instal·lar càmeres de vigilància.

En dates recents, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en la seva sentència 78/2018 ha confirmat la sentència del jutjat social, validant l'acomiadament disciplinari d'un treballador que consumia begudes alcohòliques en el restaurant on exercia les seves funcions, situat en un hotel de luxe.

Existien normes internes que ho prohibien, i el treballador era coneixedor de les mateixes doncs havia signat un codi de conducta empresarial que prohibia aquestes pràctiques.

Davant sospites d'estar cometent-se il·lícits laborals, s'instal·len càmeres de vigilància, confirmant-se mitjançant els enregistraments el consum de begudes alcohòliques en el lloc de treball, així com la substracció d'ampolles de vi, i licors varis.

Tenint com a prova principal els enregistraments, la propietat de l'hotel va decidir prescindir dels serveis del sumiller del restaurant. En la carta d'acomiadament es constata que amb la seva conducta hi havia transgressió de la bona fe, i havia incorregut en frau, deslleialtat i abús de confiança. Per tot això, se li va aplicar un acomiadament disciplinari.

L'empleat va acudir als tribunals per deixar sense efecte l'acomiadament acordat per l'adreça de l'hotel, entenent que la prova que aportava l'empresa envaïa el seu dret a la intimitat. No obstant això, un jutjat social primer i el TSJ després convaliden la decisió de l'empresa, afirmant el TSJ que no existeix vulneració de drets fonamentals, raonant que l'empresari podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador dels seus deures laborals, “guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la dignitat humana”

El Jutjat social rebutja que pugui ser declarada la nul·litat de l'acomiadament per lesió del dret a la intimitat del treballador, ressenyant que la col·locació de càmeres de vigilància estava anunciada amb diferents distintius en totes les entrades i sortides del complex hoteler. Per tant, el treballador acomiadat coneixia que en l'empresa s'havia instal·lat un sistema de control per videovigilancia, entenent els Tribunals que no és necessari especificar, més enllà de la mera vigilància, la finalitat exacta que se li ha assignat a aquest control .

El Tribunal Constitucional també s'ha pronunciat en altres casos anàlegs, afirmant que no es viola el dret a la intimitat o a la protecció de dades perquè, donada l'existència d'una relació laboral entre les parts, no cal el consentiment individual dels treballadors, ni el col·lectiu, per l'adopció de una mesura de control de l'activitat laboral i que l'obligació d'informar prèviament del dispositiu instal·lat quedava complerta amb la col·locació del corresponent distintiu avisant de l'existència de les càmeres de videovigilància.