JustaEnergia amplia la data per celebrar els 25.000€ d'estalvi dels membres de la FIHR amb Ajusta30

El proveïdor de software de JustaEnergia, Dexma, ha ampliat el marge de temps per oferir als associats als gremis de la FIHR l'auditoria de consum que els permetrà conèixer de manera molt clara el següent:

- Com està consumint, comparat amb establiments del mateix sector i característiques

- Situació del seu contracte energètic, per saber si està pagant massa pel servei que necessita

- Potencial d’estalvi: estimació en percentatge i en euros

- Recomanacions concretes

Quines  possibilitats té pel vostre negoci comptar amb aquesta informació? Creiem que és una bona oportunitat per oferir als establiments un recurs per conèixer la seva capacitat real d’estalvi. Només cal que feu arribar una factura d’electricitat completa al vostre Gremi o a asesor@justaenergia.com, sense cap compromís ni despesa.

  

Som a disposar per qualsevol consulta que tingueu.