Per recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals aquest mes de gener de 2018

Des de la FIHR us recordem els pròxims venciments de les obligacions tributàries.

Aquests són els venciments al mes de gener:

 

MODELS PER A PAGAR EL 22 de GENER
 • MODEL 111
 • RENDIMENTS DEL TREBALL I D’ACTIVITATS ECONOMIQUES
 • MODEL 115
 • RETENCIONS PROCEDENTS DE L’ARRENDAMENT
MODELS A PAGAR EL 30 DE GENER
 • MODEL 130
 • EMPRESARIS I PROFESSIONALS EN ESTIMACIÓ DIRECTA. PAGAMENT FRACCIONAT
 • MODEL 131
 • EMPRESARIS I PROFESSIONALS EN ESTIMACIÓ OBJECTIVA. PAGAMENT FRACCIONAT
 • MODEL 303
 • IVA
MODELS ANUALS EL 30 DE GENER
 • MODEL 390
 • RESUM ANUAL DE L’IVA
 • MODEL 349
 • DECLARACIÓ RECAPITULATIVA D’OPERACIONS INTRACOMUNITARIS
MODELS  ANUALS EL 31 DE GENER
 • MODEL 180
 • RESUM ANUAL DE RETENCIONS PROCEDENTS DE L’ARRENDAMENT
 • MODEL 190
 • RESUM ANUAL DE RENDIMENTS DEL TREBALL I D’ACTIVITATS ECONOMIQUES
 • MODEL 184
 • DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN REGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES