Escola d'Hostaleria d'Osona

Restaurant pedagògic
Passeig de la Suïssa s.n.
Tona 08551
93 887 08 54
http://www.escolahostaleriaosona.net

Tipus cuina: de temporada
Entorn: En aquest centre, els alumnes cursen estudis relacionats amb el camp de la gastronomia, es tracta, per tant, d’una escola on els alumnes reben una formació especialitzada, pràctica i completa que els ha de permetre desenvolupar-se eficaç i eficientment en el camp professional de l’hostaleria.

Un dels instruments fonamentals de la formació és el restaurant pedagògic. Amb un equip de professionals de la cuina al capdavant, el restaurant és el banc de proves dels estudiants que, d’aquesta manera, tenen un contacte directe amb el públic, tant pel que fa a l’aspecte gastronòmic com pel que fa a la vessant de servei. Per tant, és al restaurant on es posen en pràctica els coneixements adquirits.

El restaurant pedagògic no és un restaurant convencional. La necessitat de fer compatible l’atenció al públic amb l’horari de l’alumnat fa que s’hagi establert una franja de servei més limitada que no pas en d’altres establiments semblants: es pot entrar al menjador entre les 13,30h. i les 15h., en el benentès que l’hora de sortida dels clients no hauria d’excedir de les 17h.

Cal entendre, per tant, el restaurant de l’Escola d’Hostaleria d’Osona com una eina de gran valor pedagògic en el marc d’un centre educatiu especialitzat, on coincideixen l’afany d’aprenentatge i superació dels estudiants amb el plaer gastronòmic dels comensals.
Wifi    Minusvàlids    Pàrquing