El primer lavabo públic sec amb vermicompostatge d'Osona, a Cantonigròs

Es tracta d'una tècnica en què els cucs de terra converteixen la femta en fertilitzant orgànic

L'Ajuntament de l'Esquirol l'ha instal·lat "en un punt transitat", al camí d'accés a la Foradada i a prop de l'àrea d'autocaravanes

L'Ajuntament de l'Esquirol ha instal·lat a Cantonigròs el primer lavabo públic sec amb vermicompostatge d'Osona. Es tracta d'una tècnica d'elaboració de fertilitzant orgànic en què s'aprofita la voracitat dels cucs de terra. Aquests lavabos separen el líquid del sòlid a través d'una cinta transportadora inclinada que activa l'usuari amb un pedal.

La femta doncs queda emmagatzemada en una caixa hermètica al darrera i es converteix en terra adobada al pas del temps, gràcies a l'acció dels cucs. El líquid, per la seva banda, es filtra al subsòl com adob a través d'una canalització horitzontal i perforada al llarg de 10 metres.

Poc agressiu visualment i mediambientalment

L'alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà, destaca que el nou lavabo és "poc agressiu visualment i mediambientalment". D'una banda, és fet de fusta per "encaixar amb el seu entorn"; i, alhora no requereix l'ús de químics, ni serradures ni palla per transformar la matèria orgànica amb terra adobada. "Aquest adob pot servir per a la jardineria dels espais públics", diu l'alcalde. A més, no consumeix aigua, no contaminia, no s'embussa, i tolera les gelades i altes temperatures.

El nou lavabo requereix un manteniment mínim. De fet, la mateixa empresa que ha instal·lat el lavabo fa una revisió anualment: "miren com estan els cucs i separen les impureses de la caixa", explica l'alcalde. L'Ajuntament revisa el seu estat periòdicament. Tampoc no necessita cap connexió per al sanejament ni energia elèctrica per funcionar. Per això, tal com remarca l'alcalde de l'Esquirol, Àlex Montanyà, "el lavabo públic és mòbil i es pot traslladar". Aquest és un dels aspectes que va fer decantar al consistori per escollir aquest tipus de servei, a més dels avantatges mediambientals en comparació als lavabos públics convencionals o químics.

No és necessari, per tant, ni serradures ni palla per transformar la matèria orgànica amb terra adobada i és per això que l'evacuació de la terra generada es pot realitzar cada 5 -10 anys. Aquest model de lavabo requereix un manteniment mínim, no consumeix aigua ni la contamina, no s'embussa i és insensible a les gelades o a les altes temperatures, no li cal cap connexió per al sanejament i tampoc necessita energia elèctrica per al seu funcionament. La cabina no conserva olors per la seva ventilació natural per hibernació i té una il·luminació natural. El model instal·lat a Cantonigròs també és apta per a persones amb dificultats de mobilitat.

Instal·lat en un punt "transitat"

El lavabo està instal·lat al camí d'accés a la Foradada de la Riera de la Gorga (espai natural protegit) i proper a l'àrea d'autocaravanes inaugurada recentment. "El punt de la foradada és un punt molt transitat", diu Montanyà, remarcant que, a més, "està lluny del nucli de Cantonigròs". Per això, "vam creure oportú instal·lar-hi aquest lavabo", conclou l'alcalde.

Montanyà apunta que l'espai d'acampada de la Font de l'Escudella, a l'Esquirol, podria ser un dels altres punts on es podria instal·lar un altre d'aquests lavabos. Aquest tipus de serveis, s'acostumen a instal·lar en espais naturals aïllats, com refugis de muntanya, senders o estacions d'esquí. A Catalunya, per exemple, n'hi ha al Congost de Montrebei, al Parc d'Aigüestortes i a l'estany d'Ivars a Lleida.