Osona incrementa el grau d'ocupació en turisme rural i disminueix el de càmpings

Segons dades de l’Informe sobre “Activitat turística de la Destinació Barcelona”, elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona i que recull dades de l’any 2016, el grau d’ocupació en turisme rural a la comarca d’Osona ha augmentat un 1,20 % i se situa en prop del 20%. Per contra, disminueix lleugerament l’ocupació en càmpings i arriba als 37.6%. En total, Osona va rebre 51.000 turistes, l’any 2016.

D’altra banda, La comarca d’Osona presenta per al 2016 una oferta turística de 1.940 places d’hotel (11,4 % més que el 2015), 3.141 places de càmping (25,2 % més) i 1.142 places en establiments de turisme rural (7,3 % més). En total la comarca disposa per al 2016 de 985 places més que l’any anterior. D’altra banda, els apartaments turístics disminueixen en un 12,3 % (14 places menys). Finalment els habitatges d’ús turístic (HUT) a Osona augmenten un 32,1 %.

Creixement de turistes allotjats en càmpings

Quant a visitants, hi ha un creixement de turistes allotjats en càmpings (4,1 %) i una reducció de turistes allotjats en turisme rural (un 1,1 % menys).

En relació amb la demanda, els turistes presenten un comportament a la baixa en els establiments de turisme rural, amb una reducció de pernoctacions del 9,3 %. També els càmpings perden un 3,3 % en el nombre de pernoctacions. Per als establiments hotelers, enguany, no es disposa de dades. El grau d’ocupació del turisme rural presenta xifres per sota de la mitjana de l’entorn de Barcelona, amb un 1,2 pp.

El perfil del turista que visita la comarca d’Osona és un home (58,0 %) i té entre 35 i 54 anys (62,6 %). El seu lloc de residència es majoritàriament el català, amb un 81,9 %. Pel que fa a les nacionalitats, domina l’espanyola amb el 87,3 % i d’entre les nacionalitats estrangeres, destaca el 5,6 % que tenen nacionalitat francesa.

La despesa en allotjament per persona i nit se situa en 48,8 €, lleugerament per sobre de la mitjana de la demarcació (0,8 pp), en canvi la despesa durant l’estada se situa gairebé 5 pp per sota amb 37,3 €.

Els turistes van acompanyats majoritàriament per la parella (43,3 €) i la família i els fills (43,4 %). Els turistes són en gran part repetidors de la destinació (44,6 %) i es traslladen a la comarca en cotxe i/o moto propi (95,7 %) i majoritàriament hi van motivats per les vacances i l’oci, 83 %.

63,5 % dels turistes s’allotja en hotels

Pel que respecta a l’allotjament, es troba bastant distribuït entre les tres tipologies convencionals d’allotjament turístic, tal com es troba la seva estructura. Així, el 63,5 % s’allotja en hotels, un 23,4 % en càmpings i un 12,9 % en establiments de turisme rural.

L’estada a Osona se situa a 2 nits de la mitjana de la demarcació amb pràcticament 3 nits (2,9 nits). Els percentatges de les respostes es reparteixen entre els grups més reduïts, d’1 a 4 nits, acumulant un total del 52,5 %.

El 45 % dels turistes és la primera vegada que visiten la destinació. Però el 26,6 % ho han fet 4 o més vegades. I la mitjana se situa en 4 visites, 1 per sota de la mitjana.

D’entre les fonts d’informació consultades per visitar i decidir-se per la destinació destaca Internet, les xarxes socials i els blogs com a primera resposta (49,9 %), el segueix la recomanació de familiars, amics i coneguts (34,2 %). Un 9,7 % del total diu no haver-ne consultat cap.

Els ítems millor valorats d’Osona han estat l’entorn natural amb 9,1 punts sobre 10 seguit del caràcter i l’amabilitat de la gent i l’allotjament amb 8,9 i 8,8 punts respectivament. La valoració global se situa 0,3 punts per sobre de la mitjana de l’entorn de Barcelona amb un 8,5.

Dades comarques barcelonines

En global, l’entorn de Barcelona (resta de comarques de Barcelona) va rebre durant el 2016 un total de 4.704.308 viatgers, dels quals, el 83,2 % es van allotjar en establiments hotelers, el 14,4 % ho va fer en càmpings i només el 2,4 % en establiments de turisme rural. El nombre de viatgers que van visitar les comarques barcelonines ha crescut més d’un 16 % respecte del 2015, sobrepassant els 4,7 milions de turistes. Pel que respecta a les pernoctacions, l’entorn de Barcelona ha registrat aquest 2016 un volum de 13.552.213 nits, amb un augment del 7,3% respecte el 2015.

Per comarques, el Maresme és la comarca de l’entorn de Barcelona amb major nombre de viatgers el 2016 (1,2 milions), seguida del Baix Llobregat (poc més d’1 milió). A major distància es troben el Vallès Occidental (517 mil), el Garraf (374 mil), el Vallès Oriental (278 mil) i el Berguedà (137 mil). Amb menys de 100 mil viatgers, es troben les comarques d’Osona (51 mil) i l’Alt Penedès (12 mil). De les comarques restants: Anoia, Bages, i Moianès no hi ha dades per a l’any 2016, tot i que s’estima que han rebut conjuntament uns 250 mil viatgers.

L’Informe anual de l’activitat turística a la Destinació Barcelona 2017 és el principal recull anual dels indicadors de turisme a la demarcació, realitzat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Les principals novetats d’aquesta edició són, per una banda, la incorporació de les noves tipologies d’allotjament en l’oferta turística (apartaments turístics i habitatges d’ús turístic), que permet realitzar una anàlisi de l’estructura de l’allotjament molt més realista; i per altra banda, l’ampliació de l’apartat de l’estudi del turista amb un major nombre de variables per tal de conèixer millor el seu comportament quan visita la nostra destinació.