El Moianès concentra gairebé el 30% de les places

Segons dades de l’Informe sobre “Activitat turística de la Destinació Barcelona”, elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona i que recull dades de l’any 2016, el Moianès compta amb el 29% de l’oferta de turisme rural (places) de la demarcació de Barcelona, només superada per l’Alt Penedès i l’Anoia (39% i 30% respectivament). 

Així mateix, la comarca presenta per al 2016 una oferta turística d’un total de 390 places de càmping; seguida dels establiments de turisme rural, que aporten 239 places; els hotels, amb 137 places; els apartaments turístics, amb 20 places, i els habitatges d’ús turístics (HUT), amb 47 places (80,8 % més que el 2015).

Aquest 2016 el Moianès no disposa de dades oficials de demanda turística. Per tant, per fer una aproximació a la realitat de l’àrea s’han d’analitzar les dades de la marca turística “Paisatges de Barcelona” (Anoia, Bages, Osona i Moianès). Aquesta marca registra un total de 235.800 turistes i 405.600 pernoctacions a hotels, que suposa un grau d’ocupació del 42,6 %; 40.900 turistes i 100.900 pernoctacions a càmpings, amb una ocupació del 38,7 %, i 46.400 turistes i 127.500 pernoctacions als establiments de turisme rural, amb un 20,6 % d’ocupació.

9 de cada 10 turistes provenen del territori català

El perfil del turista que visita la comarca del Moianès el podem obtenir per primera vegada aquest 2016, per tant no podem comparar amb anys anteriors. El turista és un home (53,9 % dels casos) i té entre 35 i 44 anys (43,0 %). El seu lloc de residència és majoritàriament a territori domèstic, més concretament de Catalunya (89,1 %). La nacionalitat que predomina és l’espanyola amb el 88,3 % i el mercat estranger que predomina és l’alemany amb un 2 %.

La despesa en allotjament per dia i persona al Moianès és de 29,2 €, 18 € menys que la mitjana de la demarcació. I la despesa en estada també està per sota de la mitjana (–24 €), i se situa en els 18 €.

Les visites estan motivades pel gaudiment de vacances i/o oci en un 86,1 %. La següent motivació per visitar la comarca és la de visitar amics i/o familiars, que significa un 11,9 % del total. Els turistes es traslladen a la comarca en cotxe i/o moto propi (95,7 %) i ho fan acompanyats de la parella (36,5 %) o de família i/o fills (51,3 %), característiques pròpies de les destinacions familiars.

Pel que respecta a l’allotjament, es troba bastant distribuït entre les tres tipologies convencionals d’allotjament turístic, tal com presenta la seva estructura. Així, el 50 % s’allotja en càmpings, un 39 % en hotels i un 10 % en establiments de turisme rural.

L’estada al Moianès se situa, pràcticament, a 2 nits de la mitjana de l’entorn de Barcelona amb 3,1 nits. Els percentatges de les respostes es reparteixen entre els grups més reduïts, d’1 a 2 nits, acumulant un total del 77 %; hi ha però un 12,7 % que diu estar-se de 6 a 28 nits a la destinació.

D’entre les fonts d’informació consultades per visitar i decidir-se per la destinació destaca Internet, les xarxes socials i els blogs com a primera resposta (50,3 %), el segueix amb un elevat percentatge la recomanació de familiars, amics i coneguts (40,3 %). Un important 12,5 % del total diu no haver-ne consultat cap.

Els ítems millor valorats del Moianès han estat l’entorn natural amb 9,3 punts sobre 10 seguit del caràcter i l’amabilitat de la gent i l’allotjament amb 8,9 punts cadascuna. La valoració global se situa 0,3 punts per sobre de la mitjana de l’entorn de Barcelona amb un 8,5.

Dades comarques barcelonines

En global, l’entorn de Barcelona (resta de comarques de Barcelona) va rebre durant el 2016 un total de 4.704.308 viatgers, dels quals, el 83,2 % es van allotjar en establiments hotelers, el 14,4 % ho va fer en càmpings i només el 2,4 % en establiments de turisme rural. El nombre de viatgers que van visitar les comarques barcelonines ha crescut més d’un 16 % respecte del 2015, sobrepassant els 4,7 milions de turistes. Pel que respecta a les pernoctacions, l’entorn de Barcelona ha registrat aquest 2016 un volum de 13.552.213 nits, amb un augment del 7,3% respecte el 2015.

Per comarques, el Maresme és la comarca de l’entorn de Barcelona amb major nombre de viatgers el 2016 (1,2 milions), seguida del Baix Llobregat (poc més d’1 milió). A major distància es troben el Vallès Occidental (517 mil), el Garraf (374 mil), el Vallès Oriental (278 mil) i el Berguedà (137 mil). Amb menys de 100 mil viatgers, es troben les comarques d’Osona (51 mil) i l’Alt Penedès (12 mil). De les comarques restants: Anoia, Bages, i Moianès no hi ha dades per a l’any 2016, tot i que s’estima que han rebut conjuntament uns 250 mil viatgers.

L’Informe anual de l’activitat turística a la Destinació Barcelona 2017 és el principal recull anual dels indicadors de turisme a la demarcació, realitzat pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona. Les principals novetats d’aquesta edició són, per una banda, la incorporació de les noves tipologies d’allotjament en l’oferta turística (apartaments turístics i habitatges d’ús turístic), que permet realitzar una anàlisi de l’estructura de l’allotjament molt més realista; i per altra banda, l’ampliació de l’apartat de l’estudi del turista amb un major nombre de variables per tal de conèixer millor el seu comportament quan visita la nostra destinació.