Vic presenta el projecte Sumem Patrimoni amb l'objectiu de preservar el patrimoni anònim de la ciutat

El projecte ha desenvolupat diverses accions per entendre l’arquitectura tradicional de la ciutat que es podran seguir a través de la pàgina web del projecte (sumempatrimoni.vic.cat) i del compte d’Instagram (@sumempatrimonivic).

 

Vic presenta ‘Sumem Patrimoni’, un projecte que neix amb la voluntat de difondre i valorar el patrimoni anònim de la ciutat de Vic, d’alt contingut històric, identitari i de recursos locals, en un moment clau de canvi de paradigma de la construcció.
 
En la presentació del projecte, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va explicar que la iniciativa reflecteix el model de ciutat que es vol aconseguir i pel qual s’està treballant i apostant. “Volem preservar la memòria col·lectiva, cuidar els nostres espais, mantenir la nostra història i singularitat, fer una ciutat atractiva, apostar per la sostenibilitat reformant i rehabilitant per tal que no hi hagi tant impacte ambiental, i cuidar la petjada ecològica en cada un dels nostres edificis”. 
 
Des de la regidoria d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va apuntar que el projecte és molt ambiciós i que pretén involucrar a la població per tal que sigui conscient del patrimoni anònim que hi ha a la ciutat de Vic. “No són construccions monumentals, però tenen un valor enorme i, en conjunt, formen l’atmosfera que tant ens agrada de la nostra ciutat antiga”. 
 
El carrer Nou és un clar exemple on s’hi pot observar l’arquitectura anònima de la ciutat. Les cases tradicionals que el formen donen identitat a la ciutat i ensenyen els orígens de la zona. Segons Elisenda Foradada, arquitecta del projecte ‘’Sumem Patrimoni’, “aquestes construccions ens donen informació sobre els materials de construcció i les tècniques constructives utilitzades. A més, Foradada afegeix que tot suma: els detalls de les façanes com els balcons, les baranes, les barcanes; i també els agents implicats com els paletes, els propietaris i la gent que hi passeja. D’aquí ve el nom del projecte. “Si estimes, valores i conserves”.
 
 
Desenvolupament del projecte
 
‘Sumem Patrimoni’ va dirigit a les persones que viuen, treballen i construeixen a Vic, a les persones interessades en la història i el patrimoni de la ciutat i, sobretot, als propietaris d’aquest patrimoni anònim del centre històric. El projecte té dos vessants: un de divulgatiu i un de tècnic, a través del qual, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, es defineixen uns temes concrets a tractar trimestralment (4 cops l’any), que es desenvoluparan en forma d'articles, jocs, rutes, accions puntuals o estudis concrets de materials, i que ajudaran a entendre l’arquitectura tradicional. Per al primer trimestre, el tema a tractar serà l’arquitectura tradicional com a mapa de recursos locals i cada diumenge del mes de març es podrà gaudir de la visita guiada per conèixer el patrimoni anònim de la ciutat de Vic. 
 
Els continguts estaran escrits i formulats d’acord amb uns mateixos fonaments i conceptes de manera que tots tindran una mateixa filosofia i fil conductor. També quedaran recollits en una pàgina web sumempatrimoni.vic.cat desenvolupada a mida de l’estructura del projecte. Al mateix temps, es penjaran continguts en un compte d’Instagram @sumempatrimonivic; en aquest cas seran continguts més espontanis, més concrets i de més participació.