PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ATENCIÓ A LA FESTA MAJOR DE TONA A TRAVÉS DEL PROGRAMA 'A CEGUES NO MOLA'

Seguint la línia d’anys anteriors, aquest estiu també s’ha pogut gaudir de l’estand de prevenció de conductes de risc A Cegues No Mola de la Mancomunitat La Plana, amb l’objectiu de potenciar una festa major de qualitat, amb els menors riscos possibles i lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbia.

Es van atendre a més de 500 persones durant les dues nits de concerts a l’Espai Muriel Casals, oferint dinàmiques innovadores i material preventiu com preservatius, bandes de làtex, informació sobre de drogues i sexualitat, etc. A més, es va subministrar aigua gratuïta perquè les persones es poguessin hidratar sovint i així reduir els riscos associats al consum d’alcohol.

Així mateix, l’estand va comptar amb el circuit d’intervenció en violències sexuals i LGTBI-fòbiques i comportaments sexistes que es va aplicar per part de les professionals de l’estand amb la col·laboració de les entitats organitzadores, la policia local i el personal de seguretat privada per tal de guiar i coordinar la intervenció.