El 5 d'abril Empresa i Treball obrirà el tràmit per acollir-se al nou paquet d'ajudes per a persones treballadores en ERTO i fixes discontínues

Es calcula que aquest ajust beneficiarà unes 26.000 persones, que rebran un pagament únic de 600 o 700 euros en funció del període permanència en ERTO

El Departament hi destina 20 milions d’euros

L’ajut es podrà sol·licitar fins el proper 14 d’abril

Empresa i Treball obrirà el proper dimarts, 5 d’abril, el tràmit per acollir-se al nou paquet d’ajudes per a persones en expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i fixes discontínues beneficiàries de la prestació extraordinària.

El Departament hi destina 20 miions d’euros a aquesta iniciativa que beneficiarà unes 26.000 persones que rebran un pagament únic de 600 a 700 euros en funció del període de permanència en ERTO.

L’objectiu d’aquest ajut és complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb menys ingressos afectades per un ERTO com a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball derivat de les mesures per pal·liar els efectes de la COVID-19.

En el cas de les persones amb un contracte fix discontinu, l’ajut serveix per alleugerir un col·lectiu també molt afectat per la crisi ja que, habitualment, es dediquen a activitats estacionals en el sector serveis.

Als ajuts hi podran optar les persones residents a Catalunya que hagin estat afectades per un ERTO entre l’1 i el 31 de gener de 2022, o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix discontinu, com a mínim un dia entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2022, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.

En funció del temps de permanència, la quantia de l’ajut serà de 600 euros fins a 90 dies, i de 700 euros si són més. Caldrà també trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o de la Seguretat Social.

Per accedir als ajuts només caldrà inscriure’s al registre habilitat al web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)  des de les 9:00 hores del dia 5 d’abril i fins les 14:00 hores del dia 14 d’abril de 2022 mitjançant un formulari de registre previ.

Aquest tràmit actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer-ne cap altre. Per a inscriure’s al registre es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant i es farà mitjançant tràmit telemàtic.

Més info aquí