Es prohibeix a Catalunya la mobilitat nocturna entre les 10 del vespre i les 6 del matí

Cal portar un certificat de declaració autoresponsable per justificar desplaçaments en aquesta franja horària als controls policials

Es prohibeix a Vic la mobilitat nocturna entre les 10 del vespre i les 6 del matí

Cartell informatiu sobre el confinament nocturn

 

Per contenir els brots de la pandèmia, el Procicat ha aprovat noves mesures i restriccions de confinament nocturn a tot Catalunya. Des d’ahir diumenge 25 d’octubre al vespre han quedat prohibits a Vic els desplaçaments i la circulació al carrer entre les 10 del vespre i les 6 del matí. La limitació en la mobilitat nocturna només preveu les següents excepcions:

·         Assistència sanitària d’urgència

·         Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili)

·         Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa

·         Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials

·         Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional)

·         Actuació urgent davant d’òrgans judicials

·         Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge

·         Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 del matí) amb desplaçament individual proper al domicili

·         Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada

 

L’horari màxim d’obertura al públic serà:

·         Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili i recollida amb cita prèvia: les 9 del vespre

·         Espais públics a les 9 del vespre, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades

·         Les activitats culturals podran finalitzar a les 10 del vespre i es permetrà el retorn dels assistents entre les 10 i les 11 del vespre

·         La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Cal portar el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo als controls policials.