La Diputació concedeix un crèdit de 200.000 euros a l'Ajuntament de Torelló

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit un crèdit per valor de 200.000 € a l’Ajuntament de Torelló per a finançar inversió en obra.

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 200.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d’un any des de la data de concessió.