Segon tram de la Línia d'Avals, amb 20.000 milions d'euros destinats íntegrament a pimes i autònoms

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’acord pel qual s’activa el segon tram de la Línia d'Avals per a empreses i autònoms que, per import de 100.000 milions d'euros, va acordar el Govern espanyol el passat 17 de març. El nou tram, de 20.000 milions d'euros, es destina a avalar operacions de pimes i autònoms, per considerar que són els agents de l'activitat econòmica que més requereixen d'aquest suport en l'actualitat. 

Aquest segon tram de la Línia d'Avals manté les mateixes característiques i la mateixa manera de tramitació del tram inicial. Podran sol·licitar aquests avals de manera exclusiva les pimes i autònoms afectats pels efectes econòmics de la Covid-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

L'aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pimes i tindrà una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.

Amb la finalitat de garantir que pimes i autònoms són els beneficiaris reals dels avals, l'Acord del Consell de Ministres estableix explícitament que el preu dels crèdits per als clients que es beneficiïn de l'aval haurà de ser, amb caràcter general, inferior al dels préstecs i altres operacions per a la mateixa tipologia de client que no comptessin amb aquesta garantia. Així mateix, s'inclou la prohibició que les entitats comercialitzin altres productes o serveis o condicionin la concessió del préstec avalat a la seva contractació.

Les pimes i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins a 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat de la Unió Europea, per Acord de Consell de Ministres.

La distribució de la línia d'avals entre els operadors es durà a terme amb els mateixos criteris que els establerts per al primer tram, en funció de la quota de mercat comunicada per cada entitat financera al Banc d'Espanya a tancament de 2019.

Aquesta mesura s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat d'avui dissabte, 11 d'abril. Podeu consultar tots els detalls en aquest enllaç.