Comunicat del Consell Empresarial d'Osona davant la situació extraordinària

El CEDOSONA ha emès un comunicat degut a la situació extraordinària i canviant dels darrers dies

El Consell Empresarial d’Osona, degut a la situació extraordinària i canviant dels darrers dies, manifesta:

 
1. Estem segurs que les empreses de la comarca, amb el sentit de reponsabilitat que les caracteritza, ja han pres totes les mesures al seu abast per tal de facilitar el teletreball, sempre que aquest sigui possible, i que es respecten tots els protocols marcats des dels diferents organismes públics.
 
2. L’actuació de les empreses davant aquesta situació va en la mateixa direcció que la de tota la societat que no és cap altra que frenar la propagació del virus i salvaguardar les persones, especialment les més vulnerables.
 
3. Les empreses en cas de confinament total necessitem el marc legal que ens permeti afrontar la present crisi amb les garanties suficients per la nostra continuïtat. El manteniment dels llocs de treball ha de ser una prioritat.