Projecte executiu per a la restauració de la masia el Gelec de Tona

La Diputació el Barcelona ha realitzat el projecte bàsic i executiu per a la restauració de la masia el Gelec de Tona, un dels masos del municipi declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel seu valor historicoartístic. El projecte dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i lliurat a l’Ajuntament, preveu recuperar i restaurar els elements singulars i la compartimentació que configurava els espais del mas, adequar-lo a la normativa vigent i afavorir la seva accessibilitat mitjançant una intervenció en l'escala i la incorporació d’un ascensor per permetre la connexió entre plantes.

La masia el Gelec és un edifici de planta aproximadament quadrada, de 14 metres per costat, i tipologia aïllada, amb la façana principal orientada a migjorn i teulada a dues aigües. Consta de planta baixa i planta primera, comunicades per una escala que se situa a l’espai central de l'edifici.

El projecte preveu recuperar i restaurar els elements singulars i la compartimentació que configurava els espais del mas, adequar l’edifici a la normativa vigent, afavorir l'accessibilitat mitjançant una intervenció en l'escala i la incorporació d’un ascensor per permetre la connexió entre plantes. També planteja millorar les prestacions tèrmiques i acústiques de l’edifici i encaixar-hi el programa del museu del pa, que actualment es troba situat al centre històric de la població.