Convocatòria d'Assemblea General de l'Associació

La Junta Directiva de l'Associació d'empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona convoca els seus associats, al corrent de pagament el proper 10 de març, a les 17h en primera convocatòria, i a les 17.30h en segona convocatòria, a CREACCIO VIC, Carrer del Dr. Junyent, 1, 08500 Vic, a l'Assemblea General de l'Entitat.

ORDRE DEL DIA:

1.Memòria 2019

2.Balanç econòmic i Aprovació si s'escau de l'Exercici 2019

3.Presentació Activitats 2020

4.Previssions Econòmiques 2020

5.Eleccions a la Junta de l'Associació

6.Torn Obert de Precs i Preguntes

                      La Junta