El Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Vic copresidiran la Taula supramunicipal per la Qualitat Ambiental de la Plana de Vic

El conseller Damià Calvet ha presidit la constitució de l’ens que treballarà per la qualitat ambiental de la Plana de Vic i que està integrada per més de 20 municipis d’Osona. La reunió s’ha celebrat avui a l’Ajuntament de Vic.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, acompanyat de l’alcaldessa de Vic, Anna Erra i la vicepresidenta del Consell Comarcal d’Osona, Margarida Feliu, ha presidit avui la reunió constitutiva de la Taula supramunicipal per la qualitat ambiental de la Plana de Vic, un ens creat amb l’objectiu de consensuar i impulsar mesures concretes per millorar l’aire en aquest àmbit.

En la seva intervenció, Calvet ha explicat que el Govern treballa en l’elaboració d’un nou Pla de la qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona, “que avaluarà l’impacte que tindrà la reducció de NOx sobre la formació d’ozó a la Plana de Vic i si no és suficient s’inclouran al pla mesures addicionals”, com per exemple la revisió d’autoritzacions d’indústries i granges, ha detallat. El conseller ha destacat que “a finals de mes comptem tenir el document base per poder elevar-lo a aprovació del Govern”, amb l’objectiu de “determinar i programar mesures concretes que facin front a aquesta problemàtica”, que incideix especialment a la Plana de Vic. Per a Calvet, la nova taula “és un instrument més per fer una política millor per a la qualitat de l’aire”. “Vull agrair que un tema tan important per a la comarca s’afronta amb la voluntat d’aprofundir en les relacions entre administracions”, ha afegit.

Per la seva banda, Erra ha posat de relleu que amb la taula “activem una eina que ens ha d’ajudar a aglutinar totes aquelles accions que ens permetran batallar junts” per combatre la contaminació a la Plana de Vic on aquest 2019, segons ha detallat l’alcaldessa, s’ha superat 41 vegades el llindar d’informació i, per primera vegada, una vegada el llindar d’alerta per ozó. “Cadascú des dels nostres municipis hem anat treballant però calia un espai de trobada amb totes les accions perquè davant d’un repte compartit tots plegats fem un front comú”, ha conclòs.

La primera reunió de la Taula de la Plana de Vic ha comptat amb la presència d’alcaldes, alcaldesses i representants dels 26 municipis de la Plana de Vic que formaran part del nou ens, així com del Consell Comarcal d’Osona qui copresidirà la taula. Es tracta dels municipis de Balenyà, Calldetenes, Centelles, Folgueroles, Gurb, Malla, Manlleu, Les Masies de Roda, Les Masies de Voltregà, Montesquiu, Roda de Ter, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Martí de Centelles, Sant Miquel de Balenyà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Seva, Taradell, Tavèrnoles, Tona i Torelló.

A més de membres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, també formaran part de la Taula persones expertes del sector industrial, urbanístic i de mobilitat que es decidiran en les properes sessions plenàries. L’objectiu és disposar d’un espai de coordinació i debat entre la Generalitat i els ens locals implicats en aquesta problemàtica concreta per avaluar les mesures més urgents a implementar.

 

Implicació del territori

La Taula neix amb la voluntat de convertir-se en una eina clau per a debatre i coordinar accions entre tots els agents implicats en la millora de la qualitat de l’aire de la Plana de Vic. Impulsada per l’Ajuntament de Vic, la Taula dona resposta a la demanda del territori per posar de relleu la problemàtica específica d’aquesta zona, respecte dels nivells d’ozó troposfèric, partícules en suspensió PM10 i Benzo(a)pirè.

La problemàtica de la contaminació atmosfèrica a la Plana de Vic es deu a diversos factors relacionats amb l’orografia, les emissions locals i la seva localització, a sotavent de la Conurbació de Barcelona.

Aquests factors produeixen que durant l’hivern, en èpoques de bonança meteorològica, les condicions de dispersió dels contaminants siguin molt desfavorables amb la formació d’inversions tèrmiques. Això provoca que els contaminants emesos a nivell local (emissions domèstiques, industrials i trànsit) no es dispersin i que les concentracions en l’aire siguin elevades. En concret a l’hivern sovint s’enregistren nivells elevats de partícules PM10 i Benzo(a)pirè.

Pel que fa a l’estiu, quan hi ha domini del règim de brises, els precursors d’ozó (altres contaminants que afavoreixen l’aparició d’ozó) són transportats des de la Conurbació de Barcelona fins a la Plana de Vic. Així, els nivells d’ozó elevats són fruit de dues contribucions: l’ozó que es forma a la Plana de Vic i l’aportació de l’ozó que ve de la Conurbació de Barcelona.

En concret, aquest any 2019, a la Plana de Vic s’han registrat 41 superacions del llindar d’informació i també s’ha superat per primer cop el llindar d’alerta al punt de mesurament de Vic. En aquesta zona, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) disposa de tres punts de mesurament d’ozó ubicats a Vic, Manlleu i Tona. Respecte d’altres anys, s’han enregistrat més superacions que els dos últims anys i no es descarta que es pugui tornar a superar abans que finalitzi la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric, el 15 de setembre.

Pel que fa a les partícules PM10, s’ha produït un descens progressiu dels nivells durant els últims anys i actualment els nivells de la zona són, en general, moderats. Tot i això, en repetides ocasions al punt de mesurament de Manlleu s’han superat els valors de referència que estableix la normativa vigent.

En relació amb el benzo(a)pirè a la Plana de Vic s’enregistren els nivells més alts de Catalunya i s’han enregistrat superacions del valor objectiu, tot i que amb una certa tendència a la baixa durant els últims anys.

Actuacions de millora de l’aire a la Plana de Vic

En el cas concret de l’ozó, que és un contaminant estacional que presenta nivells més elevats durant l’estiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat, impulsa un seguiment específic tots els dies de la setmana de 9 a 20 hores, que permet avisar la població en cas de superació de nivells d’informació o alerta.

A més, conjuntament amb el Consell Comarcal d’Osona, el Departament de Territori i Sostenibilitat va dissenyar una campanya adreçada a la ciutadania per a conscienciar de la necessitat de fer un bon ús de la biomassa per no afectar la qualitat de l’aire.

Un objectiu de país

La millora de la qualitat de l’aire és un dels objectius estratègics del Govern. En aquest sentit, la Generalitat compta amb la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), que disposa de 127 punts mesurament de vigilància de la qualitat de l’aire instal·lades en 81 municipis de Catalunya, i 3 unitats mòbils que es mouen pel territori. La XVPCA determina els següents contaminants: partícules en suspensió, el diòxid de sofre, el sulfur d’hidrogen, el diòxid de nitrogen, l’ozó, el monòxid de carboni, el benzè, els metalls, els hidrocarburs aromàtics policíclics, el mercuri, el clor, el clorur d’hidrogen i la pluja àcida

Les dades es difonen mitjançant un aplicatiu per a la consulta en temps real de les dades de contaminació atmosfèrica. També per al mòbil, s’ha posat en marxa una app, AireCat que permet conèixer l’estat actual de la qualitat de l’aire dels punts de mesurament de Catalunya, amb la possibilitat de rebre notificacions quan s’activen els diferents escenaris de contaminació.

Quan se superen certs llindars s’activen els diferents escenaris (avís preventiu i episodi ambiental) i els diferents agents implicats (sector industrial, administracions, etc.) duen a terme actuacions destinades a reduir les emissions industrials i les associades a la mobilitat.

Actualment la Generalitat presideix dues Taules de Qualitat de l’Aire, una a Barcelona i una altra a Tarragona, constituïdes amb l’objectiu de facilitar el treball conjunt entre tots els agents implicats en la reducció de la contaminació.

A la fotografia: Margarida Feliu, Anna Erra, Damià Calvet, Mercè Rius i Albert Castells