EL CARNAVAL DE TERRA ENDINS JA FORMA PART DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA

Des de fa uns dies, el Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya ja inclou en el seu fons d'actes festius el Carnaval de Terra Endins de Torelló. Les gestions per incorporar-se dins d'aquest catàleg han estat una iniciativa de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament, amb el suport dels organitzadors del Carnaval.

La incorporació del Carnaval de Terra Endins al Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya dota de més visibilitat a la festa, al mateix temps que li dóna prestigi, ja que està reconeguda oficialment com a patrimoni festiu que cal preservar, difondre i protegir.

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural és l'encarregada de gestionar aquest catàleg, que va ser creat l'any 2006, tot i que les primeres declaracions de patrimoni festiu no es van produir fins el 2008.