L'Ajuntament de Vic s'adhereix al Protocol de Seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci en el marc del Mercat de Música Viva

El conseller d’Interior, Miquel Buch, i l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, han subscrit aquesta tarda l’acord d’adhesió al Protocol de Seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. L’Ajuntament de Vic ja ha començat a aplicar la campanya "No en passem ni una" a alguns establiments i seguirà el seu desplegament amb el Mercat de Música Viva.

Segons el conseller d’interior, Miquel Buch, “hem signat aquest protocol amb l’Ajuntament de Vic en el marc d’un festival de país com el Mercat de Música Viva, que transformem en un punt lila en la seva totalitat”.
 
L’alcaldessa Anna Erra, ha remarcat que “Vic es converteix en una punta de llança dels municipis catalans contra les violències sexuals en entorns d’oci”. Erra ha afegit que “la ciutat passa a convertir-se en un punt lila perquè la campanya “No en passem ni una” s’estengui com una taca d’oli i es posi en ple funcionament pel Mercat”.
 
El conseller ha assenyalat que “hem dissenyat un protocol per formar les persones que treballen en tot aquest espai d’oci perquè puguin detectar actituds que puguin provocar una agressió sexual, les identifiquin més fàcilment i sàpiguen per quin canal poden denunciar-les. I en el cas que s'acabi produint una agressió sexista, tindrem personal format per atendre aquesta persona i acompanyar-la en els passos següents”.
 
“Seguim treballant perquè aquest país sigui lliure d’agressions sexuals”, ha afegit Buch, que ha destacat que més de 3.500 persones s’han format a Catalunya sota aquest protocol.
 
Mitjançant aquest protocol, la Generalitat posa a l’abast els seus mitjans en l’àmbit de la seguretat a fi d’evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i indemnitat sexuals quedi impune. A partir de criteris interpretatius i operatius, les conductes d’assetjament sexual no previstes al codi penal, però que es consideren constitutives d’una infracció administrativa, podran ser penades.
 
Del Protocol se’n desprèn una campanya informativa que, sota el lema “No en passem ni una”, constarà de diversos materials amb una imatge en comú que serà visible en tot tipus de format als diferents entorns d’oci.
 
Aquest Protocol es va redactar a partir de les conclusions a les quals va arribar un grup de treball sobre violències sexuals que es va constituir el mes de juliol de l’any passat. El grup el van integrar entitats municipalistes, representants de policies locals, Mossos d’Esquadra, l’Institut Català de les Dones, el departament d’Interior, representants del Consell Nacional de les Dones, associacions de víctimes, experts i expertes en violència masclista, associacions representatives d’empreses de seguretat, associacions i federacions d’empresaris del sector de l’oci, representants d’empreses de controladors d’accés i altres persones expertes en el tema de la violència sexual.
 

El Protocol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 11 d’abril.