L'Ajuntament de Vic s'adhereix al Protocol de Seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci

El Departament d’Interior ha oficialitzat avui l’adhesió dels ajuntaments de Besalú, Mollerussa, Vic, Borrassà i Ripoll al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. El conseller d’Interior, Miquel Buch, i els alcaldes de Besalú, Lluís Guinó, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona,  l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, l’alcalde de Borrassà,  Ferran Roquer, i l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, han subscrit l’acord d’ahesió.
 
Els ajuntaments, amb competències per mantenir la seguretat als llocs públics i com a promotors de tota mena d’activitats d’oci al seu municipi, conscients de la necessitat d’abordar la problemàtica de les violències sexuals en aquest àmbit, han manifestat el seu interès a adherir-se al Protocol. Segons el conseller d’interior, Miquel Buch, ens trobem en uns mesos en què molts ajuntaments celebren les seves festes majors. Per aquest motiu, “l’objectiu és col·laborar i coordinar la seva actuació amb la resta d’actors, serveis i institucions implicats en les activitats d’oci i destinar el màxim de recursos i esforços de què disposi per prevenir i eradicar les violències sexuals al seu municipi” ha dit.
 
Mitjançant aquest protocol, la Generalitat posa a l’abast els seus mitjans en l’àmbit de la seguretat a fi d’evitar que cap conducta que atempti contra la llibertat i indemnitat sexuals quedi impune. A partir de criteris interpretatius i operatius, les conductes d’assetjament sexual no previstes al codi penal, però que es consideren constitutives d’una infracció administrativa, podran ser penades.
 
Un cop constituïts els ajuntaments, el conseller Buch està enviant una carta a tots els consistoris de Catalunya, convidant-los a adherir-se al Protocol com ja han fet avui aquestes cinc poblacions i com ja va fer al maig l’ajuntament de Tivissa. Actualment hi ha una trentena d’ajuntaments que han mostrat interés i estan en vies de tramitació.
 
Del Protocol se’n desprèn una campanya informativa que, sota el lema “No en passem ni una”, constarà de diversos materials amb una imatge en comú que serà visible en tot tipus de format als diferents entorns d’oci.
 
Aquest Protocol es va redactar a partir de les conclusions a les quals va arribar un grup de treball sobre violències sexuals que es va constituir el mes de juliol de l’any passat. El grup el van integrar entitats municipalistes, representants de policies locals, Mossos d’Esquadra, l’Institut Català de les Dones, el departament d’Interior, representants del Consell Nacional de les Dones, associacions de víctimes, experts i expertes en violència masclista, associacions representatives d’empreses de seguretat, associacions i federacions d’empresaris del sector de l’oci, representants d’empreses de controladors d’accés i altres persones expertes en el tema de la violència sexual.
 
El Protocol es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el dia 11 d’abril.