Activat el nivell 2 del Pla Alfa a Osona per l'elevat risc d'incendi forestal

Us demanem la col·laboració a tothom a extremar les mesures preventives per disminuir el risc d’incendi forestal.

Degut a les condicions meteorològiques i al risc potencial d’incendi forestal el 22/07 s'ha activat el nivell 2 del Pla Alfa a Osona. El Pla Alfa és el procediment que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin.

Aquest nivell, de vigilància prioritària d’incendis forestals, té les següents implicacions:

Nivell

Actuacions bàsiques

NIVELL 2: Vigilància exclusiva d'incendis forestals

  • Control de columnes de fum en terrenys forestals i en terrenys no forestals a   menys de 500 m de zones forestals.
  • Identificació de l'autor del foc.
  • S'ha de fer apagar, excepte autoritzacions excepcionals.
  • Control de llocs predeterminats d'especial risc.
  • Control de circulació de vehicles per zones forestals predeterminades.
  • Posada en servei de punts de guaita estratègics i predeterminats.
  • Control d'abocadors predeterminats.

L'activació de cada nivell comporta un grau de mobilització dels efectius de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat (DGMNB) de la Generalitat de Catalunya i la realització de determinades actuacions preventives previstes en el Pla INFOCAT (Pla especial d'emergència per a incendis forestals a Catalunya). Per a més informació del Pla Alfa, així com pel seguiment de l'activació/desactivació dels seus nivells consulteu l’apartat d’enllaços relacionats. 

Us  demanem col·laboració, adoptant tant conductes cíviques com mesures preventives per disminuir el risc d’incendi forestal (per a més informació consulteu l'apartat d'enllaços relacionats). En cas d’incidència, contacteu amb la Policia Local 

Gràcies per la vostra col·laboració.