Vic supera per primera vegada el llindar del 50% en la recollida selectiva

Durant el 2018 van créixer els usuaris de la deixalleria fixa i mòbil, així com també els del servei de recollida de trastos, que veu incrementat un 22,64% el seu ús

 L’any passat, Vic va superar per primera vegada la xifra del 50% en la recollida selectiva, situant-se en un 50,96%, i superant les dades d’anys anteriors. Així, el 49,04% restant de residus corresponen a rebuig i van a parar al Centre de Tractament de Residus d’Orís (CTR). 

Cada vigatà genera 1,27 kg de residus per habitant i dia

Les dades indiquen que l’any passat la ciutat va generar 20.853,36 tones de residus, fet que suposa que cada habitant va generar una mitjana diària d’1,27 kg i un total anual de 463,55 kg per persona. Així, 10.627,16 tones de residus es van poder recollir selectivament (50,96%) i 10.226,19 tones (49,04%) corresponen al rebuig.

Per quart any consecutiu la generació global de residus s’ha incrementat, seguint la tendència del conjunt de Catalunya, però s’ha aconseguit l’objectiu fixat en el Pla de Prevenció de Residus de l’any 2015 d’arribar a 1,36 kg per habitant i dia. Amb aquest objectiu assolit, el regidor de Medi Ambient en funcions, Josep-Ramon Soldevila, remarca que cal consolidar-lo per evitar una tendència a l’alça en els propers anys. En aquest sentit, la revisió del Pla Local de Prevenció de Residus ja aprovat proposa assolir la xifra d’1,13 kg per habitant i dia l’any 2023.

Xifra rècord d’usuaris de la deixalleria fixa i de la mòbil 

L’any passat es va assolir un nou rècord històric d’usuaris a la deixalleria fixa, arribant a les 18.088 entrades, suposant un increment del 7,35% respecte l’any anterior. 

Els volums de residus a la deixalleria de Vic van ser de 1.487,54 tones (+7,25% que l’any 2017) i consoliden una tendència a l’alça. El principal residu que es gestiona és la fusta, seguida de la runa i els voluminosos. Aquestes tres materials sumen un 65% del total de tones gestionades.

Pel que fa a la deixalleria mòbil, 5.984 usuaris van utilitzar el servei, incrementant per tercer any consecutiu. Cada mes hi van haver 952 usuaris de mitjana, i la plaça de la Divina Pastora continua sent el punt més utilitzat (23% dels usuaris). Soldevila exposa que l’ús del servei per barris és força repartit i equilibrat i es constata que les ubicacions són bones i consolidades.

1.468 persones utilitzen el servei gratuït de recollida de trastos

La campanya ‘Tu Tries Bé’ ha garantit que 1.468 persones utilitzessin el servei gratuït de recollida de trastos, que es tradueix en un augment de 22,64% respecte el 2017. Tot i així, van aparèixer 223 tones de trastos abandonats pel carrer i en aquest sentit se seguirà treballant per reforçar i conscienciar que cal trucar al servei de recollida de trastos gratuït. Per això quan algú deixa una andròmina abandonada al carrer se senyalitza i se n’informa al veïnat per difondre el servei de recollida municipal i visualitzar les males pràctiques, segons explica Josep-Ramon Soldevila.

En total, es van recollir 645,86 tones de residus voluminosos, inclosos els que es porten directament a la deixalleria, 23 tones més que l’any passat.

Cal recordar que el 8% dels trastos recollits es reutilitzen i la resta se separa en diferents materials que es gestionen correctament. Amb aquestes operacions, només el 34% dels voluminosos acaben a l’abocador d’Orís.

Podeu consultar l’informe complet aquí