WIFI4EU: Tona aconsegueix una subvenció de 15.000 EUR de la Comissió Europea per instal•lar una xarxa Wi-Fi pública municipal

La Comissió Europea ha publicat el llistat oficial de municipis subvencionats per la segona convocatòria de la iniciativa WiFi4EU. Un total de 3.400 municipis europeus han obtingut uns bons valorats en 15.000 euros per a la instal·lació d'una xarxa Wi-Fi pública municipal I Tona ha aconseguit ser un dels municipis beneficiaris d’aquesta subvenció.

El bo WiFi4EU és una subvenció en forma d’aportació que es destina a cobrir els costos d’equipament i instal·lació de punts d’accés Wi-Fi que compleixin els requisits de la convocatòria i del conveni de subvenció. L’import de cada bo és de 15 000 EUR. El municipi haurà d’assegurar-se que la instal·lació queda finalitzada i que la xarxa instal·lada comença a funcionar en un termini de divuit mesos. Correspondrà als municipis córrer amb les despeses de connectivitat, manteniment i funcionament de l’equip durant almenys tres anys. 

Amb aquesta iniciativa la Comissió Europea vol promoure la connectivitat Wi-Fi en tota la UE, proporcionant a residents i visitants accés a internet d’alta qualitat a través de punts d’accés Wi-Fi gratuïts en espais públics com parcs, places, edificis oficials, biblioteques, centres de salut i museus de tot Europa. Els bons finançats per la Comissió Europea a través d’aquesta iniciativa es concedeixen per ajudar als municipis a instal·lar els punts d’accés Wi-Fi en aquests centres de la vida pública. El pressupost per la iniciativa WiFi4EU és de 120 milions d’euros entre 2018 i 2020. La primera convocatòria es va realitzar el novembre 2018 mitjançant la qual es van atorgar subvencions a un total de 2.800 municipis. En aquesta segona convocatòria un total de 3.400 municipis europeus han obtingut uns bons valorats en 15.000 euros per a la instal·lació d’una xarxa Wi-Fi pública municipal.

La iniciativa WiFi4EU s’emmarca en un paquet de mesures orientades a crear un mercat únic digital i a trencar el desequilibri tecnològic territorial que afecta a molts països de la Unió Europea. Aquesta proposta vol garantir una connectivitat sense fils local amb caràcter gratuït i sense condicions discriminatòries en centres de la vida pública de les comunitats locals, inclosos els espais a l’aire lliure, sense distorsionar ni falsejar la competència.