Vic treballarà en una nova ordenança de convivència i via pública de forma participativa

La nova ordenança substituirà i actualitzarà l’ordenança vigent a partir d’un procés participatiu que començarà la propera tardor

L’Ajuntament de Vic començarà un procés participatiu per modificar, substituir i actualitzar l’ordenança de bon govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana. L’actual ordenança és vigent des del 2006 i serà a la tardor quan s’hi comenci a treballar de forma participativa tal com va informar ahir la regidora de Convivència i Seguretat, Susagna Roura, en una sessió informativa al CCVic Can Pau Raba.

Roura va exposar que des de l’aprovació de l’ordenança només s’han portat a terme dues modificacions significatives. La més recent va entrar en vigor el passat 18 de març, en què es prohibeix la venda d’alcohol d’11 de la nit a 8 del matí en comerços i benzineres del municipi obertes les 24 hores. En aquest sentit, el no compliment de la normativa pot ser motiu de sanció.

Comissió tècnica i procés participatiu 

Els propers passos per modificar i aprovar la nova ordenança de convivència i via pública serà la creació d’una comissió tècnica, durant aquest mes de maig, formada per tècnics i tècniques municipals de diversos àmbits amb l’objectiu de cobrir i satisfer totes les temàtiques.

Dita comissió tècnica s’encarregarà d’analitzar i revisar l’ordenança i els aspectes que cal modificar o incorporar, definir quins aspectes se sotmeten a consulta pública, validar el pla de comunicació i de participació, validar tècnicament les propostes de la ciutadania, redactar l’esborrany de la nova ordenança amb les modificacions pertinents i compartir l’esborrany de l’ordenança amb la ciutadania.

Pel que fa al pla de participació, que es posarà en marxa a la tardor, es definiran diverses fases: Fase informativa,  fase de propostes presencials -a partir de taules de propostes, i via online, mitjançant la plataforma Decidim-, validació tècnica de propostes, retorn i avaluació i seguiment.

Què recull l’ordenança?

L’ordenança de bon govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana es divideixen en dotze temàtiques: Principis bàsics de convivència ciutadana, les immissions (olors i fums), els béns de domini públic (mobiliari urbà), l’ús de la via pública, la neteja de la via pública, la numeració dels immobles, entrada dels vehicles en els guals i les reserves d’aparcament exclusiu, la publicitat, les instal·lacions d’antenes i altres aparells, obres a la via pública, establiments on s’exerceix la prostitució i establiments de serveis telefònics per a ús públic.

A partir d’aquesta ordenança més general se n’ha elaborat de noves reordenant diferents àmbits:

  1. Mercats (abril 2019)
  2. Tinença responsable d’animals (octubre 2018)
  3. Terrasses (juliol 2017)
  4. Contaminació acústica (agost 2013)
  5. Obres i rases (gener 2011
    )