La Diputació concedeix crèdits per valor total de 355.000 euros a tres ajuntaments d'Osona

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit un crèdit a l’Ajuntament de Folgueroles per a finançar el projecte bàsic i executiu del pavelló esportiu (175.000 €); un altre a l’Ajuntament de Rupit i Pruit per a l’adquisició de la finca del c/ Fossar, número 27, Can Saltiri (110.000 €); i, un tercer crèdit a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà per a finançar béns mobles (70.000 €).

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 175.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0% i amb una amortització màxima de 10 anys.