L'impacte de la UVic en l'economia osonenca és de 85 milions d'euros

Representa l’1’82% del PIB de la comarca, i genera 1.942 llocs de treball entre directes i indirectes

La UVic contribueix amb 85 milions d’euros anuals a l’economia osonenca, quantitat que representa un 1’82 % del PIB de la comarca. La Universitat genera una riquesa de 110 milions d’euros en el conjunt de l’economia catalana i crea 1.942 llocs de treball, directes o indirectes. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l’estudi d’impacte econòmic que la UVic-UCC ja presentat aquest matí, dirigit pel professor Enric Casulleras. La investigació que s’ha realitzat seguia totes les transaccions econòmiques derivades de l’activitat universitària. Des de l’any 2002, en què s’havia presentat un estudi semblant dirigit per Martí Parellada, no hi havia dades exactes. En els 16 anys que han transcorregut, l’aportació de la Universitat a la riquesa Osona gairebé s’ha triplicat, tenint en compte la inflació acumulada.

Dels llocs de treball creats per la Universitat, una mica més de la meitat (998) són directes, i la resta, es generen indirectament, especialment en el sector de serveis i en el primari, que inclou la indústria agroalimentària. Els càlculs també han valorat l’aportació dels 5.539 estudiants matriculats a graus, màsters oficials i doctorats, i les despeses que fan a Vic i l’entorn, inclòs l’habitatge dels que s’hi queden a viure. El rector, Josep-Eladi Baños, ha dit que aquestes dades són “les de la consolidació” i que, d’aquí a cinc anys, preveu que es podran veure “les de l’expansió”, en bona part gràcies al desenvolupament dels estudis de Medicina.