El Museu de la Torneria de Torelló s'incorpora a la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona

La Xarxa de Museus Locals (XML) de la Diputació de Barcelona suma un nou equipament amb la recent incorporació del Museu de la Torneria de Torelló. Amb aquesta adhesió, la XML passa a estar constituïda per 68 museus de 53 municipis de la demarcació de Barcelona, amb la coordinació de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació Barcelona.

La XML ofereix suport per a la millora de la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni i dels equipaments museístics amb l'objectiu de que esdevinguin espais referents de preservació de la identitat i la memòria col·lectiva, alhora que nous llocs d'aprenentatge, de socialització, d'oci i de desenvolupament del territori.

Ubicat a l’antiga fàbrica Can Vidal de Torelló, el Museu de la Torneria de la Vall del Ges està especialitzat en l’ofici artesà del torner de fusta i banya que, amb l’arribada de la industrialització, es convertí en un sector industrial complementari del sector tèxtil.

El Museu de la Torneria forma part del Sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, que està integrat per 26 centres museístics i patrimonials que expliquen la industrialització a Catalunya des d’aspectes tècnics, socials i culturals.

Totes les exposicions i activitats dels museus que integren la XML es poden consultar a la pàgina web El museu més gran de Catalunya.