El Ple del Consell Comarcal d'Osona aprova el pressupost del 2019

En la darrera sessió de l’any, el Ple del Consell Comarcal d’Osona (CCO) va aprovar el pressupost i la plantilla de personal per al 2019, el del Consorci de Serveis socials, el del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans i el de les empreses mixtes: Depuradores d’Osona, SL, Aigües d’Osona, SA i Recollida de Residus d’Osona, SL.

El vicepresident 2n Manel Romans va explicar els trets primordials d’un pressupost, el del CCO, valorat en 25.779.656,00 que, en relació al del 2018, presenta un increment del 6,8%.

El vicepresident responsable de Medi ambient, Règim intern i Hisenda, va desgranar, a grans trets, les inversions previstes per a l’any que ve i els increments que suposen pels diferents serveis. El pressupost va ser votat afirmativament per tots els grups que formen el Ple del Consell, excepte la CUP, que es va abstenir.

Romans va destacar que aquest pressupost “incorpora l’augment retributiu del 2,5% previst per a l’any vinent, així com que el Capítol I (retribucions del personal) suposa un 12,65% del total del pressupost, dada a destacar atès que el màxim recomanat és un 20%”.

En la mateixa sessió es va aprovar per unanimitat la Memòria d’Osona Turisme 2018.

En aquest punt va prendre la paraula el vicepresident 3r i president d’Osona Turisme, Josep M. Freixanet, per destacar la bona feina que s’està fent des del servei i va recordar que fa poc s’ha celebrat la VI Nit del Turisme d’Osona, moment en què es va presentar públicament la memòria del 2018 en un acte ja consolidat en el món del turisme osonenc.

Freixanet va dir que s’està aconseguint que “el turisme a Osona tingui un lloc important en el conjunt del PIB de la comarca, una cosa de la qual ens n’hem de sentir orgullosos”.

Un altre punt de l’odre del dia era l’Acceptació de la delegació de l’Ajuntament del Brull pels serveis del Cicle de l’aigua. Punt que també va ser aprovat per unanimitat.

Diversos municipis han aprovat per Ple la voluntat manifesta de delegar al CCO el servei d’aigua en baixa. Aquests municipis són: Balenyà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Vicenç de Torelló, Sobremunt i Torelló, a més de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà.

L’Ajuntament del Brull ha estat el primer de la comarca en aprovar la delegació. El conseller delegat de Cicle de l’Aigua, Jaume Colomer, va afirmar que “la delegació de serveis com el de l’aigua, donen ple sentit a l’existència dels Consells Comarcals”, cosa amb la qual va coincidir totalment Pere Medina, regidor del Brull, que va dir textualment que “per un municipi com El Brull, de menys de 300 habitants, és molt difícil prestar un servei tan important com el de l’aigua en baixa”.

El president Joan Roca va agrair públicament a l’Ajuntament del Brull la confiança dipositada en el Consell Comarcal d’Osona, en ser el primer municipi que materialitza aquesta delegació, que permet començar els tràmits per a la creació de l’empresa que ha de gestionar el servei.

Ja a l’apartat de precs i preguntes, la consellera de la CUP, Katia R. Juncks, va demanar la paraula per fer un prec en nom de les dones temporeres de Huelva que han estat injustament tractades per la justícia en un cas de violació dels seus drets fonamentals.

Juncks va demanar fer visible i fer tota la difusió que calgui del servei del VicDones-SIAD Osona, per tal que les dones que ho necessitin tinguin fàcil accés als serveis d’assessorament en casos en què se sentin maltractades o que es vulneri qualsevol dels seus drets.

En aquest sentit, la consellera delegada de Joventut, Cultura i Dona, Montserrat Juvanteny, va agrair la intervenció de Juncks tot dient que el que demanava va en consonància amb el Pla d’Igualtat, que vetlla per aquest col·lectiu. Juvanteny es va comprometre a seguir treballant perquè el servei sigui assequible per a tothom, així com a fer-lo més visible des del web del CCO.