El nou Pla d'Acció Ambiental de Vic es presenta a la ciutadania

El document, que s’estructura en set eixos estratègics, ha estat validat i millorat amb les aportacions de la ciutadania, agents i entitats del territori en el marc del Fòrum Ambiental de Vic, que es va clausurar ahir

El nou Pla d’Acció Mediambiental de Vic va ser presentat ahir a la ciutadania en un acte institucional que va servir també per clausurar el Fòrum Ambiental de la ciutat, i que es va complementar amb la conferència “Adaptació al Canvi Climàtic: de la conca al municipi”, a càrrec de Gabriel Borràs, responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

El Fòrum Ambiental de Vic, una iniciativa de participació ciutadana, ha servit per modelar el Pla d’Acció Ambiental, el document estratègic que marcarà les pautes en política mediambiental que es portin a terme al municipi en els propers anys. Al llarg de les cadascuna de les sis sessions del Fòrum Ambiental, els assistents van poder prendre part de la discussió en un tema concret, com ara l’economia circular, la gestió energètica o la mobilitat sostenible, acompanyats per experts i tècnics municipals. En total, 190 persones van participar a les sessions del Fòrum Ambiental de Vic, i les seves aportacions, juntament amb les d’agents i entitats del territori, han validat i millorat el nou Pla d’Acció Ambiental de Vic.

El regidor de Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila, va explicar que la ciutat ja disposava d’un Pla d’Acció Ambiental, vigent des de l’any 2000, però que el pas del temps havia provocat la seva obsolescència, i, a més, moltes de les accions plantejades ja havien estat executades: “El nou Pla d’Acció Ambiental de Vic suposa una posada al dia en tota regla per incorporar nous conceptes en la prevenció de residus, adaptació al canvi climàtic, les energies renovables, la reutilització de les aigües o la mobilitat elèctrica, entre altres”.  Soldevila va posar en relleu que el Pla d’Acció Ambiental fos aprovat per unanimitat en el ple del mes de setembre i va agrair a la resta de partits polítics la voluntat d’aconseguir un consens.

En aquest sentit, el regidor de Vic per a Tots, Arnau Martí, va remarcar “la unanimitat en temes estratègics de ciutat, tant per part de partits polítics com per part de la ciutadania”. “Els reptes de sostenibilitat no són només de de la regidoria de Medi Ambient, sinó que han de ser compartits de forma integral per part de la ciutadania. D’aquest Pla d’Acció Ambiental n’ha de sortir un compromís i un exigència de compliment”, va afegir.
 
Adaptació al canvi climàtic amb una mirada local
 
El responsable de l'àrea d'adaptació de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Gabriel Borràs, va exposar com des de l’àmbit local els municipis poden reduir la seva vulnerabilitat a l’impacte del canvi climàtic en la seva conferència . Així, Borràs va remarcar que “el canvi climàtic no crea nous problemes per a la humanitat, sinó que posa més pressió a problemes ja existents, i que cal resoldre”. El ponent va detallar també que el canvi climàtic és fruit del model de creixement i l’ús intensiu dels recursos naturals, i va afirmar que “no n’hi ha prou amb fer smart cities i fomentar l’economia circular, sinó que la solució és canviar aquest model de creixement”.
 
Estructura i objectius del Pla d’Acció Ambiental de Vic
 
El Pla d’Acció Ambiental s’estructura en eixos i objectius estratègics, objectius operatius, actuacions o accions i indicadors, tal com va explicar el tècnic de Medi Ambient, Jordi Boadas.
 
Els eixos estratègics són blocs temàtics amplis a partir dels quals s’organitzen la resta de continguts del Pla. Els objectius estratègics fan referència a situacions del municipi que són millorables o a problemes que es volen resoldre, i els objectius operatius són fites específiques i mesurables -prioritàriament anuals- adreçades a assolir els objectius estratègics.
 

Les actuacions o accions són aquelles activitats, productes o serveis que es desenvoluparan per tal de donar compliment als objectius operatius. Finalment, els indicadors són aquells elements o paràmetres quantificables que permetran fer un seguiment i evolució dels objectius i avaluar l’impacte de les accions per a cadascun dels eixos.

En total, el Pla incorpora set eixos estratègics:

 o   EIX 1. Espais verds i naturals. Inclou 27 accions agrupades en 4 objectius operatius.

o   EIX 2. Sensibilització ambiental. Inclou 30 accions agrupades en 4 objectius operatius.

o   EIX 3. Activitat econòmica i productiva. Inclou 15 accions agrupades en 3 objectius operatius.

o   EIX 4. Mobilitat i qualitat de l’aire. Inclou 27 accions agrupades en 5 objectius operatius.

o   EIX 5. Cicle de l’aigua. Inclou 25 accions agrupades en 4 objectius operatius.

o   EIX 6. Gestió de residus. Inclou 24 accions agrupades en 4 objectius operatius.

o   EIX 7. Gestió energètica. Inclou 31 accions agrupades en 6 objectius operatius.

El Pla d’Acció Ambiental de Vic es pot consultar aquí