Convocatòria d'Assemblea General de l'AEHT Moinès i d'Osona

Aquest proper  dimecres 21 de març, tindrà lloc a la seu de Creacció (Casa Convalescència, Carrer Dr. Junyent 1. 08500-VIC), l'Assemblea General Ordinària de l' Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona

La primera convocatòria és a les 17.00h i si no hi ha el quòrum suficient, la segona convocatòria és a les 17.30h.

A partir d’aquesta hora l’assemblea quedarà constituïda, sigui quin sigui el quòrum existent. 

L'Assemblea es trobarà presidida pel President, Josep Maria Rierola, qui es trobarà assistit pel Gerent de l'AEHT, N'Antoni Dinarès.
 
L'Ordre del Dia previst per la reunió, és el següent:

  1. Memòria 2016-2017
  2. Balanç econòmic i aprovació si s’escau de l’exercici 2017
  3. Aprovació de la gestió de la Junta corresponent a l’exercici 2017
  4. Presentació activitats 2018
  5. Previsions econòmiques exercici 2018
  6. Torn de precs i preguntes