​El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona fa vint anys

El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona fa vint anys. L'ens va néixer amb la finalitat de promoure l'ordenació, la protecció i millora d'aquest espai natural, i de vetllar pel compliment de la legislació vigent pel que fa a la seva preservació. Durant el 2018 es faran un seguit d'actes commemoratius per celebrar l'efemèride.

El ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la seva constitució el 29 de gener de 1998, format pels ajuntaments de Vilanova de Sau, Tavèrnoles, Sant Julià de Vilatorta i Folgueroles i per la mateixa Diputació. Dies després de l'aprovació, a l'Ajuntament de Vilanova de Sau es formalitzava la constitució del Consorci i s'aprovava el seu primer pressupost, de 57 milions de pessetes (342.000 euros). Anys més tard, el 2010, s'hi afegia el municipi de Sant Sadurní d'Osormort.

A la sessió de constitució, es va elegir Francesc Martos, en aquell moment president de l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, com a president de l'ens, i Jaume Orra, llavors alcalde de Vilanova de Sau, com a vicepresident. La feina s'iniciava amb la redacció del Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, que s'aprovaria definitivament el 8 de març de 2004.

Durant aquests vint anys s'han realitzat accions continuades de dinamització, foment, millora i protecció del medi físic, rural (forestal, agrícola i agroforestal) i del paisatge d'aquest entorn (amb una superfície de gestió de 9.438 hectàrees, 3.459 dins PEIN i 8.376 dins el Pla especial de protecció i millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona).