El Govern obre una consulta prèvia per modificar els decrets que regulen la gestió del soroll ambiental

Comença el procés per elaborar un projecte de decret que modificarà la normativa que fixa els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica i aprova el reglament de la Llei de protecció contra la contaminació acústica
El canvi busca millorar l’aplicabilitat de les normes, establir condicions específiques d’avaluació de determinades fonts de soroll singulars i adequar la metodologia de mesurament a les normes internacionals
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comunicat a la resta de l’Executiu l’inici d’una consulta pública prèvia a l’elaboració d’un decret de modificació parcial dels decrets que regulen la gestió del soroll ambiental a Catalunya. La normativa que cal modificar és el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica, i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els annexos.
 
Els canvis pretenen millorar l’aplicabilitat de les normes, establir condicions específiques d’avaluació de determinades fonts de soroll singulars i adequar la metodologia de mesurament a les normes internacionals.
 
Els dos decrets s’han mostrat útils com a eines de gestió ambiental, tot i que, en els últims anys, s’han detectat alguns aspectes en la seva aplicació que caldria millorar. És el cas dels escenaris acústics singulars que, per les seves característiques, requereixen un procediment d’avaluació més específic, com els sorolls puntuals, discontinus, o de curta durada però amb nivells màxims alts. Aquests escenaris es donen en situacions determinades, com en moments de neteja de la via pública, de recollida d’escombraries, en espantalls acústics, toc de campanes o patis d’escola en horari lectiu.
 
També es volen afinar els procediments d’avaluació de l’impacte acústic d’activitats per adequar els mesuraments a la realitat de la font i obtenir valors més representatius del seu impacte. Finalment, la modificació preveu regular determinats escenaris per als quals no existeixen límits normatius, com el soroll en horari nocturn de portes i persianes, en locals comercials o en polígons industrials, i situacions acústiques on el benestar de la població no queda prou garantit.
 
Establint condicions específiques d’avaluació de determinades fonts de soroll singulars i valors límit per a determinades activitats no contemplades en la normativa actual es preveu un benefici econòmic i social. L’Agència Europea de Medi Ambient ha quantificat en 8 milions les persones en tot el continent que pateixen alteracions del son, amb 43.000 ingressos anuals als hospitals com a conseqüència del soroll, i calcula que es produeixen 10.000 morts prematures anuals per aquest mateix motiu. Unes dades que fan considerar que la protecció ambiental, sobretot per garantir el descans nocturn, ha de ser un objectiu prioritari en el desplegament normatiu.