Catalunya lidera l'arribada de turistes amb més viatgers i més despesa

El nombre de turistes internacionals que van visitar Catalunya al juny es va situar en 2.090.369 persones, cosa que suposa el 3,2% més que al juny de l'any passat, segons les dades de l'Estadística de Moviments Turístics a les Fronteres (Frontur) que publica l'institut d'estadística espanyol. Alhora, també ha augmentat la despesa realitzada per part d'aquests turistes, que al juny es va enfilar fins als 2.402 milions d'euros a Catalunya, el 13,6% més que al juny de l'any passat. 

En l'acumulat dels primers sis mesos a Catalunya, el nombre de turistes internacionals s'ha situat en 8.619.746 forans, el 0,8% menys que en el primer semestre del 2017. En el conjunt de l'estat espanyol, el nombre de visitants forans al juny es va situar en 8.541.181 persones, l'1,3% més que al juny de l'any passat. En el primer semestre, a l'Estat han arribat 37.114.849 persones, l'1,8% més que el mateix període de l'any passat.

Catalunya i Balears, els territoris amb més turisme

Catalunya va ser al juny el segon territori de l'Estat en un major nombre de turistes estrangers amb el 24,5% del total de forans que van visitar l'estat espanyol al juny, per rere de les Illes Balears que amb 2.121.369 persones va absorbir el 24,8% dels turistes arribats a l'Estat. Així, el nombre de turistes estrangers creix a Catalunya al juny després de dos mesos que el nombre de visitant forans havia caigut, l'11% a l'abril per l'efecte de la Setmana Santa i el 2,4% al maig. 

En l'acumulat dels primers sis mesos de l'any, Catalunya és de lluny el territori de l'Estat amb més visitant estrangers, amb 8.619.746 persones, tot i el descens del 0,8% en relació amb el primer semestre del 2017. Després de Catalunya, ja més lluny, se situa Canàries, amb 6,8 milions de visitants forans el primer semestre, amb un descens del 2,1% en relació amb el mateix període del 2017.

Catalunya, on els turistes gasten més

Catalunya és el territori de l'Estat on els turistes estrangers gasten més absorbint el 25,6% del total de la despesa que es va fer al juny a l'Estat i suposa concentrar un de cada quatre euros que el forans es van gastar a l'Estat. De mitjana, cada turista estranger va deixar en la seva visita de 5,8 dies uns 1.149 euros, el 10,2% més que al juny de l'any passat. La despesa mitjana diària del turista forà es va situar en 198 euros, el 4,6% més que fa un any. Catalunya és el territori de l'Estat on els turistes estrangers gasten més absorbint el 25,6% del total de la despesa que es va fer al juny a l'Estat i suposa concentrar un de cada quatre euros que el forans es van gastar a l'Estat.

En els primers sis mesos d'aquest any, els turistes estrangers s'han gastat a Catalunya un total de 8.938 milions d'euros, el 22,9% del total que van deixar els forans a l'estat espanyol i una xifra que suposa un increment del 8,5% en relació amb el primer semestre del 2017. El segon territori de l'Estat que absorbeix la major despesa va ser les Illes Balears, amb 2.147 milions d'euros, el 0,7% més, sempre amb xifres referides al mes de juny.

França i Regne Unit, els principals emissors

El principals emissor de turistes de Catalunya al juny va ser França que va aportar el 14,7% del totals de visitants forans, mentre que en el conjunt de l'Estat el principal emissor va ser al juny el Regne Unit amb el 25,3% dels turistes, un de cada quatre que va venir a l'estat espanyol.El Naciona