Augmenten un 13% les visites a les Oficines de Turisme

La Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya està integrada per més de 200 equipaments, de diverses titularitats, dedicats als serveis d’informació, difusió i atenció turística.

Durant el primer semestre de 2018 les oficines de la Xarxa han registrat gairebé mig milió d’atencions al públic: 493.000, xifra que suposa un 13% d’increment respecte a les rebudes durant el mateix període de l’any passat.

Aquestes xifres són les que proporciona el gestor estadístic comú de les Oficines de Turisme, una eina que la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la Xarxa i que permet no tan sols dur a terme el control de les atencions sinó també gestionar la realització d’enquestes de motivació a les persones usuàries que voluntàriament accepten contestar-les.

Els resultats d’aquestes enquestes ofereixen a les Oficines, i a la resta d’actors involucrats en la gestió de la demanda turística, una informació molt valuosa per analitzar-ne el detall i l’evolució al llarg del temps. El mig milió d’atencions al públic dutes a terme durant el primer semestre han originat 325.000 enquestes contestades. 

Per a més informació, cliqueu aquí